Rubrika: Dále nabízíme

Speciální logopedická třída, logopedická prevence

Speciální logopedická třída, logopedická prevence Na naší škole je speciální logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Ředitelka školy i p. učitelka ( logopedická asistentka) na této třídě jsou absolventkami speciální pedagogiky. Zároveň jsou i na dalších dvou třídách paní učitelky, které absolvovaly logopedický kurs…
Přečíst příspěvek
28 června, 2021 Logo MŠ Duhová Habartov

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti před vstupem do školy, je součástí třídního vzdělávacího programu speciální logopedické třídy a cílem této metody je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy.Program je zaměřen na prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriku a koordinaci pohybu, pravo…
Přečíst příspěvek
28 května, 2021 Logo MŠ Duhová Habartov

Flétna

Hra na flétnu rozvíjí dechové schopnosti, hudební dovednosti,koordinaci pohybu, prohlubuje cit pro rytmus v rámci vzdělávacího procesu. Probíhá na speciální logopedické třídě, coby součást jejího třídního vzdělávacího programu.Hra na flétničku je určena pro děti před vstupem do školy
Přečíst příspěvek
28 ledna, 2021 Logo MŠ Duhová Habartov

Další aktivity

 Aktivity konané mimo školuVystupování na pro veřejnost ( městský úřad, MKS..) – vánoční zpívání, zlatá a diamantová svatba, zpívání pro dárce krve, Vítání občánkůHasiči – přehlídka hasičské technkyDny s policiíHry s brannou tématikouVýlety – ZOO, eko farmy, provozovny a továrny v blízkém okolí, divadlo v…
Přečíst příspěvek