O MŠ DUHOVÁ

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 a je právním subjektem.

NAŠE TŘÍDY

Třídy jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro hry i pro pohybové aktivity.

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

Všechny platby na bankovní účet: 19-862709339/0800 s označením druhu platby.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktní informace Mateřské školy Duhová Habartov včetně telefonních čísel a e-mailů.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Škola informuje

MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

O naší školce

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 a je právním subjektem. Nachází se na okraji města, v těsné blízkosti lesa a luk. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném, je bezbariérová.

Jedná se o školu pavilónového typu, sestávající z pěti budov, v nichž ve čtyřech jsou třídy s celodenním provozem, hospodářská budova se nachází v pavilonu pátém. Jednotlivé pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. Celý areál mateřské školy je oplocený.
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov

Naše třídy

+

Motýlková třída

Motýlková třída je určená nejmladším dětem, tj. dětem od 2 do 4 let (výjimečně, dle situace od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí…
+

Sluníčková třída

Sluníčková třída je určená nejmladším dětem, tj. dětem od 3 do 4 let ( nejdříve však od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí…
+

Krtečková třída

Krtečková třída je určená dětem ve věku od 4 let do 6 let ( vyjímečně do 7 let, děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení…
+

Čarovná pastelka

Čarovná pastelka je logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Do třídy dochází děti ve věku 3 – 6 let.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Dětské aktivity

Třídy jsou prostorné a umožňují vytvoření míst pro klidné hry jednotlivců i pro rušnější pohybové aktivity.
MŠ Duhová Habartov

Tvůrčí činnosti

Kreativní aktivity pomáhají dětem rozvíjet všestranně inteligenci a individuální činnosti dětí.

Sportovní aktivity

Zahrada je vybavena průlezkami, houpadly, skluzavkami, lanovou průlezkou, skákacím panákem.

Hračky a hry

Děti mají volný přístup k hrám, pomůckám, knihám, výtvarnému materiálu, to vše je v dosahu dětí.

Interaktivní panel

Škola vlastní Interaktivní panel MultiBoard. Děti pracují se speciálními vzdělávacími programy.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Fotogalerie

MŠ Duhová Habartov