Mateřská škola DUHOVÁ Habartov

náhled

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 je právním subjektem. Nachází se na okraji města, v těsné blízkosti lesa a luk. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném, je bezbariérová. Jedná se o školu pavilónového typu, sestávající z pěti budov,
v nichž ve čtyřech jsou třídy s celodenním provozem, hospodářská budova se nachází v pavilonu pátém. Jednotlivé pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. Celý areál mateřské školy je oplocený.

Více ...
DĚKUJEME VŠEM, kteří se zapojili do naší výzvy – do BROUČKIÁDY.
Vaše výrobky jsou úžasné a máme z nich obrovitánskou radost.
Vaše výrobky potvrzují moudrá slova:
PRO DĚTI MÁ LÁSKA JEN TŘI PÍSMENA:
Č-A-S!                 DĚKUJEME VÁM ZA TO.

.
video z balónkového duhového dne najdete:

https://youtu.be/YCKjS66hgOw


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů při vstupu do třídy, nevpouštěli cizí osoby
a osoby bez čipu do šatny dětí.
Vstup na čip je spojen s videoobrazovkou ve třídě a je třeba si v případě,
že jste čip zapomněli, zazvonit. Cizí osoby budou vpuštěny do školky až po prověření.
Děkujeme za pochopení.


 

 

18.6.2021  od 15:30 do 16:30

Pasování na školáka = loučení s budoucími prvňáčky - 18.6.2021 od 15.30hod

V ten den bude i slavnostní oběd pro předškoláky.

V případě špatného počasí se bude Pasování konat v Motýlkové třídě.

Žádáme rodiče, aby si děti - školáky i neškoláky vyzvedli nejpozději v 15.00 hod, abychom mohli  vše připravit.

V případě krásného počasí ( jiné ani neočekáváme), si děti školáky nemusíte vyzvedávat, protože vše připravíme na školní zahradě.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

Oblečení : slavnostní

Děti si mohou vzít školní aktovku.

 


21.6.2021  od 08:00 do 11:30

Na den 21.6.2021 plánujeme indiánskou výpravu.

Vše záleží na počasí.
Prosíme rodiče, aby dětem připravili indiánské triko ( můžete nosit od 14.6. a nechat ho na třídě).

Děkujeme

 


28.6.2021  od 09:00 do 11:00

Předškoláci z Krtečkové a Pastelkové třídy půjdou 28.6.2021 na návštěvu do ZUŠ v Habartově.


7.9.2021  od 15:00 do 16:00

Dne 7.9.2021 od 15.00hod se na třídě Čarovná pastelka koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ), které byly aktualizovány a jsou vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


14.9.2021  od 09:30 do 11:00

Dne 14.9.2021 od 9.30 hod se děti z Pastelkové a Krtečkové třídy zúčastní muzikoterapie - bubnování.

Téma: kamarádství.

 

 Cena: 2 000Kč - platí škola