Krtečková třída

Krtečková  třída je určená  dětem ve věku od 4 let do 6 let  ( vyjímečně  do 7 let = děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě se obohacuje nabídka a program vzhledem k vyššímu věku dětí.Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou ( forma prožitkového učení je nejdůležitější forma učení dětí ve všech třídách).

Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

Děti předškolního věku  – v posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností. Při práci s dětmi se vychází zároveň i z Gardnerovy typologie osobnosti a Maslowovy hierarchie potřeb ( týká se i dětí předškolního věku docházejících do třídy Čarovná pastelka).

Ve všech třídách jsou děti vedeny k samostatnosti, schopnosti vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, pomoc druhému, umět se rozhodnout, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných situacích.

ZÁPIS DO MŠ

MŠ Duhová Habartov, Karla Čapka 769, Habartov 357 09
  • +420 725 729 547
  • skolka.habartov@centrum.cz
  • Karla Čapka 769, Habartov
Zápis do MŠ