Povinně zveřejňované informace

 • Domů
 • Povinně zveřejňované informace
MŠ Duhová Habartov

Povinně zveřejňované informace

MŠ Duhová Habartov

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.


 1. Oficiální název

Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Habartov, okres Sokolov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání

Hlavní činnost – předškolní vzdělávání, stravování

 1. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Mateřská škola, školní jídelna

Kontakty viz web

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, Karla Čapka 769, 357 9 Habartov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, Karla Čapka 769, 357 9 Habartov

4.3 Úřední hodiny

pondělí – středa  ( září – červen) 10.00- 12.00hod

 

4.4 Telefonní čísla

Mobil: 725 729 547

Pevná linka: 352 682 200

4.5 Adresa internetové stránky

www.msduhova.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, Karla Čapka 769, 357 9 Habartov

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

skolka.habartov@centrum.cz

4.8 Datová schránka

5wjkq7y

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 862709338/0800 (MŠ běžný účet), 19-862709339/0800 (školní jídelna, platba akcí školy, školné)

 1. IČO

75006448

 1. DIČ

Mateřská škola není plátcem DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty MŠ viz sekce Škola informuje a Informace o škole

8.2 Rozpočet

Rozpočet je zveřejněn v sekci Škola Informuje

 1. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka.habartov@centrum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  5wjkq7y

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, Karla Čapka 769, 357 9 Habartov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací pověřená osoba, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Vyhláška č. 14/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv – viz příloha

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Mateřské škole Duhová Habartov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.