Zápis do MŠ

MŠ Duhová Habartov

Zápis do MŠ Duhová

MŠ Duhová Habartov

Zápis do mateřské školy : 2. 5. 2023

Zápis do mateřské školy bude 2.5.2023,  od 8.00 – 14.00hod, dle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Zápis bude v ředitelně školy.

S sebou k zápisu si vezme zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, psací potřeby. 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2023/2024  a Evidenční list dítěte je možné si také vyzvednout přímo v den zápisu nebo na Dnech otevřených dveří.

Žádost o přijetí do mateřské školy bude možné  stáhnout z našich webových stránek v Dokumentech ke stažení.

Evidenční list si můžete stáhnout z našich webových stránek -1.+2. stranu,  a je třeba ho nechat potvrdit dětskou lékařkou.

V případě, že nebudete mít Evidenční list vyplněný u zápisu, je možné ho donést nejpozději do 9.5.2023. V případě, že budete mít potvrzený Evidenční list dítěte dětskou lékařkou, není třeba vyplňovat čestné prohlášení o očkování.

Dny otevřených dveří budou ve dnech 25.-26.4.2023 od 8.00- 10.00hod a od 14.00- 15.00hod.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1)      Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí, tj. děti ze spádové oblasti

         (spádová oblast = město Habartov, zákonní zástupci s platnou kupní smlouvou na byt v Habartově)

2)     Věk dítěte: děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné ( dále dle § 34 odst. 4 zákona 

        561/2004 Sb., Školský zákon)

3)     Ostatní děti od 3 let věku

4)     Děti mladší 3 let

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud se neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude dál postupováno podle správního řádu.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Informační plakáty o zápisu  jsou vždy vyvěšené ve městě i na našich webových stránkách.

Přihlášky a potřebné formuláře jsou již připravené i v tištěné podobě.

V případě potřeby bližších informací volejte 725 729 547, je možné si domluvit i osobní schůzku.

Děkujeme, těšíme se na Vás.

 

Zápis 2023

Evidenční list ke stažení

Strana 1

Strana 2

O MŠ DUHOVÁ

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 a je právním subjektem.

NAŠE TŘÍDY

Třídy jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro hry i pro pohybové aktivity.

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

Všechny platby na bankovní účet: 19-862709339/0800 s označením druhu platby.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktní informace Mateřské školy Duhová Habartov včetně telefonních čísel a e-mailů.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Fotogalerie

MŠ Duhová Habartov