Zápis do MŠ

MŠ Duhová Habartov

Zápis do MŠ Duhová 2.5.2024

MŠ Duhová Habartov

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy je možné využít od 15.4.2024 – do 2.5.2024 Elektronického předzápisu.

Odkaz na elektronický předzápis: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/habartov-duhova

Informace k elektronickému zápisu najdete i na plakátku, který najdete níže.

Elektronický předzápis by měl být ulehčením administrativy, ale i tak je nutné se do MŠ dostavit v den hlavního zápisu, tedy 2.5.2024.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024/2025  a Evidenční list dítěte bude možné si také vyzvednout přímo v den zápisu nebo na Dnech otevřených dveří.

Evidenční list je třeba nechat potvrdit dětskou lékařkou.

V případě, že nebudete mít Evidenční list vyplněný u zápisu, je možné ho donést nejpozději do 10.5.2024. V případě, že budete mít potvrzený Evidenční list dítěte dětskou lékařkou, není třeba vyplňovat čestné prohlášení o očkování.

K zápisu 2.5.2024 přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Každému dítěti bude u zápisu přidělené registrační číslo.

Rozhodnutí o výsledcích zápisu bude vyvěšeno na webu školky i na bráně školy – tj. seznam dětí dle registrační čísla

Zákonní zástupci nepřijatých dětí si musí vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí dne: 16.5.2024 oproti podpisu od 10.00 – 12.00hod

Pokud bude dítě přijato, zaplatí zákonný zástupce 2000Kč jistinu na celou dobu docházky, nejpozději do 24. 6. 2024.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude vydáno pouze na Vaši žádost.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1)      Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí, tj. děti ze spádové oblasti

         (spádová oblast = město Habartov, zákonní zástupci s platnou kupní smlouvou na byt v Habartově)

2)     Věk dítěte: děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné ( dále dle § 34 odst. 4 zákona 

        561/2004 Sb., Školský zákon)

3)     Ostatní děti od 3 let věku

4)     Děti mladší 3 let

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud se neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude dál postupováno podle správního řádu.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V případě potřeby bližších informací volejte 725 729 547, je možné si domluvit i osobní schůzku.

Platby za stravné a školné – platí se do 20.dne v měsíci – lísteček na placení dostanete až v září na třídě, platba přes banku na účet školy 19 – 0862709339/ 0800 – můžete platit stravné i školné najednou, do variabilního symbolu napíšete jméno dítěte, zejména není –li stejné jako jméno plátce. Na tento účet se posílají všechny velké platby ( např. ZOO, plavání, lyže).

Malé platby jako kino, divadlo, fotografie atp. se platí přímo na třídě

Ceny za stravné a školné – platby – najdete na webu MŠ, školné se platí každý měsíc, bez ohledu na to, kolik dní bylo dítě ve školce (netýká se prázdnin)

Stravné – platí se dopředu, v dalším měsíci jsou odečteny dny, kdy dítě v MŠ nebylo přítomno

Příchod nejdéle do MŠ do 8.00, pokud bude třeba si dítě vyzvednout či dovést dítě mimořádně v jiný čas (např. preventivní prohlídka), je možné se na tomto domluvit přímo na třídě, stejně tak je možný pozdní příchod (tj. po 8. hod) v případě nezbytnosti

Adaptace – domluva na třídě s p. učitelkou- zvažte, co dítěti udělá lépe, zda Váš „spolupobyt“ na třídě, nebo rychlé rozloučení, pusinky, pomazlení

Adaptace – „nejmladším dětem“ – pokud je to : „provozně“ možné v rodině, doporučujeme, aby děti chodily zpočátku do oběda, po domluvě na třídě pak na celý den

Provoz – 5.45 – 15.45 – vyzvedávání dětí – dle možné pozvolné adaptace

Provoz tříd – viz web, pokud nedojde ke změnám od září – odvíjí se podle věku přijatých dětí ( nyní Motýlkové 5.45. – 15.45 hod a Čarovná Pastelka provoz 6.30 – 15.45hod, Sluníčka a Krtečci 6.45- 15.45hod).

Platba 600Kč na rok příspěvek rodičů – data plateb určíme na třídní schůzce, možno platit na 2 splátky – 1. do konce listopadu, 2. do konce ledna.

Čip na vstup do třídy – 1ks/100Kč, je možné pro rodinu zakoupit více čipů, pokud máte sourozence i na jiné třídě, je možné na čip nahrát více tříd, po ukončení docházky dítěte do MŠ Vám budou Kč za čip vráceny

Příchod nejdéle do MŠ do 8.00, pokud bude třeba si dítě vyzvednout či dovést dítě mimořádně v jiný čas (např. preventivní prohlídka), je možné se na tomto domluvit přímo na třídě, stejně tak je možný pozdní příchod (tj. po 8. hod) v případě nezbytnosti

Doporučujeme, aby děti chodily do MŠ nejlépe na 7.30hod, aby si stačily pohrát ještě před řízenými činnostmi

Děkujeme, těšíme se na Vás

zapis-do-ms-duhova

Odkaz na

ELEKTRONICKYPREDZAPIS.CZ

O MŠ DUHOVÁ

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 a je právním subjektem.

NAŠE TŘÍDY

Třídy jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro hry i pro pohybové aktivity.

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

Všechny platby na bankovní účet: 19-862709339/0800 s označením druhu platby.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktní informace Mateřské školy Duhová Habartov včetně telefonních čísel a e-mailů.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Fotogalerie

MŠ Duhová Habartov