Zápis do MŠ

MŠ Duhová Habartov

Zápis do MŠ Duhová

MŠ Duhová Habartov

Zápis do mateřské školy : 3. 5. 2022

Zápis do mateřské školy bude 3.5.2022,  od 8.00 – 14.30hod, dle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Zápis bude v ředitelně školy, tak aby nedošlo ke koncentraci osob  v prostorách školy . Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí. Je nutné dodržet platná mimořádná protiemidemická opatření a zápis do MŠ bude probíhat vždy pouze se zákonnými zástupci 1 dítěte.

Pokud by se situace a vládní nařízení změnila, budeme organizovat i Dny otevřených dveří a to 25.- 26.4.2022.

S sebou k zápisu si vezme zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, psací potřeby. 

Přihlášku  pro školní rok 2022/2023 = žádost o zařazení dítěte do mateřské školy a Evidenční listi dítěte je možné si také vyzvednout přímo v den zápisu.

Přihlášku do mateřské školy je možné stáhnout z našich webových stránek v Dokumentech ke stažení Přihláška do mateřské školy., stejně tak i Evidenční list-1.+2. stranu, který si necháte potvrdit dětskou lékařkou.

V případě, že nebudete mít Evidenční listi vyplněný u zápisu, je možné ho donést nejpozději do 10.5.2022. V případě, že budete mít potvrzený Evidenční list dítěte dětskou lékařkou, není třeba vyplňovat čestné prohlášení o očkování.

Vzhledem k tomu, že pro Vás nemůžeme uspořádat Dny otevřených dveří, je možné do naší školky nahlédnout alespoň prostřednictvím fotografií.

Děti se mohou těšit  například na výlety za zvířátky ( ZOO, statek Cheb), loučení s Podzimníčkem, mikulášské a vánoční besídky, vítání nového roku, Tři krále, vítání jara, předlyžařský výcvik, předplavecký výcvik, školu v přírodě, oslavu Dne dětí, maškarní karneval, divadla, kina, Pasování na školáka, Kouzelnou noc pro předškoláky, besídky pro maminky, den s tatínky, zapojení do akce Celé Česko čte dětem, indiánskou výpravu, společné zpívánky s kamarády z celé školky, hry – ve spolupráci s Mensou, otužování na Vítkově chodníčku a na mnoho dalších aktivit.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1)      Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí, tj. děti ze spádové oblasti

         (spádová oblast = město Habartov, zákonní zástupci s platnou kupní smlouvou na byt v Habartově)

2)     Věk dítěte: děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné ( dále dle § 34 odst. 4 zákona 

        561/2004 Sb., Školský zákon)

3)     Ostatní děti od 3 let věku

4)     Děti mladší 3 let

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud se neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude dál postupováno podle správního řádu.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Informační plakáty o zápisu  jsou vždy vyvěšené ve městě i na našich webových stránkách.

Přihlášky a potřebné formuláře jsou již připravené i v tištěné podobě.

V případě potřeby bližších informací volejte 725 729 547.

Děkujeme, těšíme se na Vás.

 

Zápis 2022

Evidenční list ke stažení

Strana 1
Strana 2

O MŠ DUHOVÁ

Naše mateřská škola je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 a je právním subjektem.

NAŠE TŘÍDY

Třídy jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro hry i pro pohybové aktivity.

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

Všechny platby na bankovní účet: 19-862709339/0800 s označením druhu platby.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktní informace Mateřské školy Duhová Habartov včetně telefonních čísel a e-mailů.
MŠ DUHOVÁ HABARTOV

Fotogalerie

MŠ Duhová Habartov