Archivy: Classe

+

Motýlková třída

Motýlková třída je určená nejmladším dětem, tj. dětem od 2 do 4 let (výjimečně, dle situace od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole v daném školním roce).
+

Sluníčková třída

Sluníčková třída je určená nejmladším dětem, tj. dětem od 3 do 4 let ( nejdříve však od 2 do 5 let - věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).
+

Krtečková třída

Krtečková třída je určená dětem ve věku od 4 let do 6 let ( vyjímečně do 7 let, děti s odkladem školní docházky, věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).
+

Čarovná pastelka

Čarovná pastelka je logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností. Do třídy dochází děti ve věku 3 – 6 let.