Motýlková třída

Motýlková třída je určená nejmladším dětem, tj.  dětem od 2 do 4 let (výjimečně, dle situace od 2 do 5 let – věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole v daném školním roce).

V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na sebeobsluhu, hygienu, na získávání prvních sociálních kontaktů, na adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé a zvládnout odloučení od rodiny je důležitý bod práce na této třídě. I zde se pracuje podle třídního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který je daný zákonem. Děti se učí komunikovat se svým okolím, navazovat kontakty. Říkanky spojené s pohybem, písničky jsou zařazovány každodenně a s nimi i rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci.

 Paní učitelky se na třídě překrývají, aby byla zajištěná péče, kterou tyto malé děti potřebují. V případě potřeby ( adaptace dětí na začátku školního roku, režimové momenty, oblékání na vycházku, oběd  atd.) na třídě pomáhají i provozní zaměstnanci

ZÁPIS DO MŠ

MŠ Duhová Habartov, Karla Čapka 769, Habartov 357 09
  • +420 725 729 547
  • skolka.habartov@centrum.cz
  • Karla Čapka 769, Habartov
Zápis do MŠ