Sluníčková třída

Sluníčková třída je určená nejmladším dětem, tj.  dětem od 3 do 4 let ( nejdříve však od 2 do 5 let – věkové rozdělení dětí do tříd závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole).

V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na získávání prvních sociálních kontaktů a adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé.

Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. Stejně jako na všech ostatních třídách i zde se pracuje podle třídního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který je daný zákonem a  který seznamuje děti s okolím například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel…Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, učí se spolupracovat, společně si hrát.Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. S pomocí učitelek si tato nejmladší věková skupina dětí osvojuje základní prvky sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a  pravidla společného soužití.

Paní učitelky se na třídě překrývají 3 hodiny.  V případě potřeby ( adaptace na začátku školního roku, režimové momenty, oblékání na vycházku, oběd  atd.) na třídě pomáhají i provozní zaměstnanci.

ZÁPIS DO MŠ

MŠ Duhová Habartov, Karla Čapka 769, Habartov 357 09
  • +420 725 729 547
  • skolka.habartov@centrum.cz
  • Karla Čapka 769, Habartov
Zápis do MŠ