Metoda dobrého startu

28 června, 2021
Logo MŠ Duhová Habartov

Metoda dobrého startu je určena pro děti před vstupem do školy, je součástí třídního vzdělávacího programu speciální logopedické třídy a cílem této metody je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy.

Program je zaměřen na prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriku a koordinaci pohybu, pravo – levou orientaci, zrakové vnímání. Posiluje komunikativní dovednosti a jazykové kompetence a obsahuje specifická a pohybová cvičení, cvičení pohybově – akustická (pohyb – píseň, cvičení akusticko – optická (píseň – pohyb – grafický záznam) a závěrečné zhodnocení.