3.1.2021

Sponzoři 2021

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení...

Velmi si té pomoci vážíme.

 

Děkujeme:

firmě ept  connector s.r.o. za sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč 
EPT connector

Tento sponzorský dar bude použit na financování

předplaveckého a předlyžařského výcviku nebo zakoupení zahradního herního prvku.

 

paní Fleisigové za hračky a kostky

paní Pídové za mističky a drobný materiál ke hře a tvoření

paní Fleisigové za hračky a knížky  pro děti

paní Žolnové za dárečky a za sprey na vlasy pro děti na  maškarní 

paní Janků za plyšáky pro děti

rodině Tavali za vánoční a podzimní dekorace

rodině Liptákových za plyšáky pro děti