Sponzoři 2014

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení...

Velmi si té pomoci vážíme

ROK 2014 - DĚKUJEME:

paní Vernerové za plyšáky

firmě Hortim za ovoce pro děti

panu Michalu Houčkovi - firma ABC pack, s.r.o. za 5000 Kč  - sponzorský dar

panu Luďku Makovcovi - firma LUMA Comp s.r.o. za sponzorský dar

panu Čipákovi za opravu zídky  a za sponzorský dar

panu Németovi za sponzorský dar a za pomoc a vstřícnost při řešení technických záležitostí

paní Janě Kässové za okrasné dýně

paní Borýskové za dárečky pro děti

firmě Krufin za sponzorský dar ve výši 1500Kč, ve formě čistících prostředků

panu Stránskému za opravu okapu

panu Friedrichovi za opravu zadní školní  brány

paní Vernerové za papíry a obrázky pro děti

firmě Hortim za figurky

paní Opitzové za plyšáky pro děti

paní Janů za nafukovací skákadlo

paní Hodkové za papíry

paní Zahradníkové za plyšáky

paní Mikačové za kostýmy (http://www.supervysivky.cz/)

paní Zemanové za auto Tatru a míčky

paní Mikačové za kostýmy, stojan na kostýmy a ramínka (http://www.supervysivky.cz/)

paní Hodkové za hopíky a lízátka pro děti

panu Németovi za čokoládové zajíčky

České společnosti ornitologické za  dárečky pro děti

firmě Hortim za ovoce pro děti

panu Alexandru Šmejkalovi za traktůrek pro děti

paní Vernerové za 60 ks vyfouklých vajíček

rodičům Holubovým za plyšáky pro děti

panu Žákovi za opravu kuchyňského robota

paní Makovcové za papíry na kreslení

paní Hodkové za lízátka pro děti

Paní Mikačové za látky a kostýmy pro děti na hraní a kostým pro dospělé  (http://www.supervysivky.cz/)

firmě ept connector s.r.o. za  15 000 Kč na předplavecký výcvik dětí

České společnosti ornitologické za vzdělávací pracovní listy, časopisy a dárečky pro děti

paní Veronice Rampasové za plyšáky

paní Makovcové za papíry pro děti

panu Tóthovi za papíry pro děti

paní Hoškové za kartony na kreslení