Další aktivity

Aktivity konané mimo školu

 • Vystupování na pro veřejnost ( městský úřad, MKS..) - vánoční zpívání, zlatá a diamantová svatba, zpívání pro dárce krve, Vítání občánků
 • Hasiči - přehlídka hasičské technky
 • Dny s policií
 • Hry s brannou tématikou
 • Výlety - ZOO, eko farmy, provozovny a továrny v blízkém okolí, divadlo v Chebu
 • Návštěvy muzea a knihovny v Habartově i v Sokolově
 • ZUŠ - venisáže, koncerty, seznamování s hudebními nástroji
 • Návštěva MKS v Habartově - divadlo, koncerty, výstavy
 • Předplavecký výcvik
 • Předlyžařský výcvik
 • Škola v přírodě

Další aktivity konané v MŠ

 • ZŠ - příprava na vstup do 1.třídy spolu s rodiči, testy školní zralosti
 • Spolupráce s DDM v Habartově
 • Maškarní karneval
 • Podzimníček
 • Čertoviny
 • Besídky - mikulášská, vánoční, pro maminky
 • Indiánská výprava
 • Pasování na školáka
 • Poslední zvonění
 • Kouzelná noc
 • Barevné dny
 • Cesta za velikonočním pokladem
 • Hra pohádky pro kamarády, rodiče a veřejnost