Sponzoři 2012

Paní Běhounkové st. za čaje pro děti 

Rodičům Fikarovým za plyšáky pro děti

Firmě LUMA Computer, s.r.o., zastoupenou panem L. Makovcem za sponzorský dar, který bude použit na Mikulášské balíčky pro děti

Paní Novákové za papíry pro děti na kreslení

Paní Horové za papíry do tiskárny

Paní Vernerové za finanční dar, který bude použit na zakoupení trampolíny

ept.connector s.r.o. za  finanční dar 10 000Kč, který bude použit na zajištění vybavení dětského hřiště

Rodičům Majerovým za hračky pro děti

Rodičům Talpašovým za plyšáky 

Paní Pillmayerové za dýni 

Paní Bálešové za balónky pro děti

Paní Makovcové za papíry pro děti na kreslení

Paní Hoškové za hračky pro děti

Rodičům Chudým za hračky pro děti

Panu Junkovi za termokonvice  

Paní Köhlerové za hračky pro děti 

Paní Janů za hračky pro děti

Paní Pokorné  za hračky pro děti

Paní Majerové za hračky pro děti

Paní Rohalové za sladkosti a finanční dar na oslavu Dne dětí

Paní Jitce Hammerové za stan a masku pro děti 

Paní Novákové za plyšáky 

Paní Kratejlové za auta pro děti 

Paní Mikačové za šatičky na panenky

Paní Novákové za 60 vyfouklých vajíček

Paní Hoškové za  sladkosti a magnetky

Rodičům Gabriele a Pavlovi Majerovým za krásné hračky