Sponzoři 2013

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení...

Velmi si té pomoci vážíme

ROK 2013 - DĚKUJEME:

paní Žolnové za tvrdé kartony

panu Tóthovi za papíry na kreslení

paní Sinkoóvé za perníčky 

firmě Hortim za ovoce pro děti 

panu Németovi za finanční dar 

paní Gabriele Majerové za hračky pro děti 

paní Hoškové za dárečky pro děti 

Paní Žolnové za kartonové podložky

paní Hejnicové za hračky

panu Kamrlovi za plastový stoleček a hračky

paní Benešové za kufříky 

paní Zettlové za dýni 

paní Martě Černé za hračky pro děti

panu Köhlerovi za sponzorský dar

paní Makovcové za papíry

paní Sýkorové za vodové barvy pro děti 

paní Makovcové za papíry

paní Chrástkové za plyšáky 

paní Makovcové za papíry pro děti na kreslení 

paní Janů za traktor pro děti 

Paní Martě Černé za houpacího koně 

paní Hodkové za papíry pro děti na kreslení 

paní Benešové za hračky pro děti

paní Kučerové za hračky pro děti 

paní Zemanové za odrážedla  a tříkolky pro děti 

paní Peterkové za výtvarný materiál  

paní Martě Černé za omalovánky pro děti 

Paní Nýdlové za dárečky pro děti

Paní Hoškové za dárečky pro děti  

fi rmě Hortim za ovoce ke Dni dětí 

paní Nýdlové za dárečky pro děti 

paní Chovanyeczové za dobroty na Kouzelnou noc 

paní Hoškové za dárečky pro děti

paní Makovcové za papíry na kreslení

panu Mikešovi za papíry  pro děti na kreslení 

panu Makovcovi  - firma LUMA Computer. s.r.o. za PC pro děti 

paní Hoškové za dárečky pro děti i zaměstnance školy 

paní Novákové za 60 vyfouklých vajec 

paní Vernerové za hračky pro děti - plyšáky a vysavač 

paní Nýdlové za dárečky pro děti 

rodičům Hejdovým za knížky a hračky pro děti 

paní Nýdlové za dárečky pro děti

panu Pšeničkovi za dárečky pro děti

paní Hoškové za balanční podložku 

rodičům Karafiátovým za sponzorský dar pro Sluníčkovou třídu

ept.connector s.r.o. za  finanční dar 15 000Kč, který bude použit na  plavecký výcvik dětí

paní Makovcové za papíry pro děti na kreslení

panu Chovanyeczovi  za tisk a laminování barevných plakátů