Předplavecký výcvik

Na základě zájmu rodičů zajišťujeme předplaveckou výuku v sokolovském bazénu. Předplavecký výcvik vedou zkušené lektorky za přítomnosti učitelek. Kurz probíhá pololetně.  Cílem je seznamování s vodou a základy plavání. Tato aktivita zároveň přispívá k otužování dětí.

náhlednáhled