13.3.2017

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání z Ministerstva školství

Informace o povinném předškolním vzdělávání:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Vysvětlení: spádová oblast pro zápisy dětí: Habartov