Mateřská škola DUHOVÁ Habartov

náhled

Naše mateřská škola Duhová je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 je právním subjektem. Nachází se na okraji města, v těsné blízkosti lesa a luk. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném, je bezbariérová. Jedná se o školu pavilónového typu, sestávající z pěti budov, v nichž ve třech jsou třídy s celodenním provozem, jedna budova je uzavřena, ...

Více ...

Přejeme Vám všem krásné pohodové léto plné sluníčka, modré oblohy
spoustu zážitků a radostí.
Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vkročení do nového školního života.
Krásné léto přejeme Vám všem. 
29.6.2017 - 29.7.2017  od 15:00 do 16:30

Poslední zvonění - 29.6.2017 - na náměstí, v případě špatného počasí v kině.

Rodiče si vyzvednou " školáky" nejpozději ve 14.15 hod. ve školce a přivedou je ke kinu už v oblečení k tanci - sraz u MKS v 14.45 hod (školkové sukénky na tanec neperte, odevzdejte po ukončení tance na náměstí p. učitelce, nebo nejpozději 2.den po vystoupení). Můžete si své děti převléknout do vlastního slavnostního oblečení po skončení tance

Pokud by se Poslední zvonění konalo kvůli počasí v kině, dostanete 3 lístky na osobu.

Z důvodu účasti všech zaměstnanců školy na Posledním zvonění, prosíme rodiče, aby si všechny děti vyzvedli nejpozději do 14.30.hod.

Děti, které si rodiče do té doby nevyzvednou, budou pak na Sluníčkové třídě.

 

Datum zkoušky na náměstí : 28.6.2017 v 9.00

Žádáme rodiče, aby chodily děti do školky každý den, protože každý den trénujeme flétničky i tanec.

 Možnost zakoupení DVD z Posledního zvonění ( 100Kč), prosím o nahlášení Vašeho zájmu o toto DVD na třídě.


7.9.2017  od 15:00 do 16:00

Dne  7.9.2017 od 15.00hod se koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě.

Rodiče budou seznámeni i s novinkami z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), omlouváním dětí.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ) budou k 1.9.2017 upraveny a vyvěšeny v šatnách dětí.


2.10.2017  od 10:30 do 11:30

Dne 2.10.2017 přijede za dětmi do školky liška Mia. jedná se o interaktivní program, ve kterém se děti seznámí se životem naší nejznámější šelmy ( liška je ochočená, očkovaná, www.pochopprirodu.cz)

Platbu za program zajistí škola.


9.10.2017  od 08:45 do 09:45

Dne 9.10.2017 přijede za dětmi divadlo z Chebu s pohádkou O pejskovi a kočičce, vstupné 40 Kč.


16.10.2017 - 20.10.2017  od 07:00 do 14:30

Ve dnech 16.10.- 20.10.2017 pojedou přihlášené děti na školu v přírodě.

Žádáme zájemce o školu  v přírodě, aby to nahlásili na svých třídách.

Místo pobytu: Mariánská, chata Lesanka

 

Cena ŠvP je  2 300Kč  ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800 do 25.9.2017.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 20.9.2017.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě + 2 pohledy se známkou nadepsané s adresou domů

( ty pošleme my Vám)

 

Odjezd na školu v přírodě: v 8.00 hod z autobusového nádraží.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do školky nejpozději v 7.00hod - kvůli snídani.

Prosíme nahlásit, kdo z dětí potřebuje Kinedryl

Odjezd ze školy v přírodě: 13.30 hod z Mariánské

Cesta trvá 1 cca hodinu.Příjezd bude cca 14.15 - 14.30 na autobusové nádraží.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ.

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

Horská chata Lesanka

Mariánská 149

363 01 OSTROV