Mateřská škola DUHOVÁ Habartov

náhled

Naše mateřská škola Duhová je v provozu od října 1980, od 1. 1. 2003 je právním subjektem. Nachází se na okraji města, v těsné blízkosti lesa a luk. Je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném, je bezbariérová. Jedná se o školu pavilónového typu, sestávající z pěti budov, v nichž ve třech jsou třídy s celodenním provozem, jedna budova je uzavřena, ...

Více ...

Sběr umělohmotných víček pro Natálku pokračuje.
Děkujeme

16.10.2017 - 20.10.2017  od 07:00 do 14:30

Ve dnech 16.10.- 20.10.2017 pojedou přihlášené děti na školu v přírodě.

Žádáme zájemce o školu  v přírodě, aby to nahlásili na svých třídách.

Místo pobytu: Mariánská, chata Lesanka

 

Cena ŠvP je  2 300Kč  ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800 do 25.9.2017.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 20.9.2017.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě + 2 pohledy se známkou nadepsané s adresou domů

( ty pošleme my Vám)

 

Odjezd na školu v přírodě: v 8.00 hod z autobusového nádraží.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do školky nejpozději v 7.00hod - kvůli snídani. Všechny děti, které pojedou na školu v přírodě, se budu scházet na Pastelkové třídě. Pro tento den, tj. 16.10. bude Pastelková třída otevřena již od 5.45 hod.V ten den rodiče odevzdají na třídě Prohlášení, rozpis léků - i pro ty děti, které žádné léky neužívají, kartičku pojištěnce, pohledy ( ty můžete odevzdat dříve na Vaší třídě) a prosíme nahlásit, kdo z dětí potřebuje Kinedryl. Kufr přineste také na Pastelkovou třídu.

 

Odjezd ze školy v přírodě: 13.30 hod z Mariánské

Cesta trvá 1 cca hodinu. Příjezd bude cca 14.15 - 14.30 na autobusové nádraží.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU, A KTERÉ V  TOMTO TÝDNU BUDOU CHODIT DO ŠKOLKY, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ - info o případné změně provozu budete včas informováni.

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

Horská chata Lesanka

Mariánská 149

363 01 OSTROV

 

Informace ze školy v přírodě se pokusíme  - dle času, dávat na web každý večer, až uspíme děti. Myslete na nás:-)


25.10.2017  od 08:00 do 10:00

Termín fotografování : 25.10.2017

  = zimní  téma Adventní čas -  v 8.00hod. Jedná se o soubor fotografií, je možné se vyfotit i se sourozencem, který nechodí do školky.

Cena celého souboru je 300 Kč, se sourozencem 340 Kč,  1/2 souboru 200Kč, se sourozencem 240 Kč.

 


31.10.2017  od 09:30 do 11:00

Dne 31.10.2017 příjdou za dětmi do školky myslivci. Pokud máte možnost, můžete nosit do školky suché  pečivo ( prosíme, aby pečivo bylo opravdu suché,aby při skladování neplesnivělo, dosušovat ho nemáme kde). Děkujeme


11.12.2017  od 10:00 do 11:00

Dne 11.12.2017 přijede za dětmi divadlo z Chebu s pohádkou O pejskovi a kočičce, vstupné 40 Kč.


1.3.2018  od 15:30 do 18:00

Dne 1.3.2018 bude v Městském kulturním středisku v Habartově celoškolkový maškarní karneval.

Karneval začíná v 15.30 a končí v 18.00 hod.

Na programu karnevalu je tanec, přehlídka masek, soutěž, překvapení...

Masky zajišťují dětem rodiče. Rodiče v maskách jsou vítáni a budou odměněni.

Žádáme rodiče, aby si děti vyzvedli ve školce nejpozději v 14.45 a přivedli je do MKS v 15.15.hod.

Na třídě si můžete zakoupit pro každé dítě 1 lístek coby "překvapení" za 5 Kč.

Svačina - ve školce i v MKS (včetně pití) je pro školkové děti zajištěna.

Prosíme o nahlášení zájemců o DVD z karnevalu ( 120Kč).

Zároveň prosíme rodiče, kteří budou sami fotit, zda by nám nedali fotografie na flash, abychom je mohli dát na web školy. Děkujeme.

Těšíme se na Vás!