Den: 4. 1. 2022

Sponzoři 2022

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení… Velmi si té pomoci vážíme. Děkujeme: firmě ept connector s.r.o. za finanční dar 10 000Kč panu Dietlovi za finanční dar…
Přečíst příspěvek