Sponzoři 2022

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení…

Velmi si té pomoci vážíme.

Děkujeme:

ept connectors logo
 

panu Dietlovi za finanční dar 5000Kč

paní Strakové za palačinky pro malé čarodějnice

panu Liptákovi za plyšáky

paní Makovcové za loutkové divadlo a hračky pro děti

panu Kalouskovi za papíry pro děti na kreslení

panu Dietlovi za modelíny pro děti

paní Cupalové za plyšáky

paní Fischerové za hru Bodláky

rodičům Novákovým za papíry na kreslení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.