Sponzoři 2020

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří pomáhají naší mateřské škole ať už finančním darem, nákupem sladkostí, darováním hraček, plyšáků, nákupem papírů na kreslení…

Velmi si té pomoci vážíme.

 

Děkujeme:

firmě ept  connector s.r.o. za sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč 
EPT connector

 

Tento sponzorský dar bude použit na financování

předplaveckého a předlyžařského výcviku.

paní Pídové za výtvarný materiál

paní Nikole Přibylové za dárečky pro Motýlky

myslivcům z Kynšperka za sladkosti, knihy a puzzle pro děti

paní Kateřině Oršošové za hračky pro děti

paní Liptákové za plyšáky pro děti

rodině Navrátilových za velkou pojízdnou magnetickou tabuli

paní Marii Mrázové za plyšáky

paní Burdové za hračky pro děti

panu Némethovi za finanční příspěvek pro děti na Mikuláše

paní Marii Mrázové za plyšáky pro děti

paní  Langrové za překrásné dýně

paní Hoškové za plyšáky pro děti

paní Kateřině Oršošové za hračky pro děti

paní Žolnové za papíry pro děti na kreslení

panu Tavali za bonbóny a nanuky pro děti

paní Mikačové za látky a vlnu na pracovní činnosti

panu Petru Fialovi, jeho 3D tisku proti Covid -19 KV kraj a jeho spolupracujícím dobrovolníkům za vyrobené ochranné štíty

paní Liptákové za plyšáky a auta pro děti

paní Petrovové za ušití 25 roušek

paní Janů za hračky, auta, hlavolamy, stavebnice pro děti

rodičům Adélky Fleisigové za plyšáky

tiskárně Leben za papíry a barevné kartony

paní Kunešové za hračky pro děti

paní Juhászové za hračky pro děti

paní Martině Dvořákové za korunky a čelenky  pro princezny

paní Šulákové za bižuterii pro děti na hraní

panu Liptákovi  za plyšáky pro děti