7.9.2021  od 15:00 do 16:00

Dne 7.9.2021 od 15.00hod se na třídě Čarovná pastelka koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ), které byly aktualizovány a jsou vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


14.9.2021  od 09:30 do 11:00

Dne 14.9.2021 od 9.30 hod se děti z Pastelkové a Krtečkové třídy zúčastní muzikoterapie - bubnování.

Téma: kamarádství.

 

 Cena: 2 000Kč - platí škola


4.10.2021 - 8.10.2021  od 07:00 do 14:30

Ve dnech 4.- 8.10.2021 máme objednanou školu v přírodě

v Penzionu Bublava.

 

Počet dětí je omezený, prioritně pojedou děti, pro které je školní rok 2021/2022

posledním školním rokem. Zájem můžete hlásit již nyní na třídě.

Cena: 2 200Kč

 

Informace ke škole v přírodě  budou  doplněny a upřesněny v září 2021.

 

 

Zákonní zástupci odevzdají  V DEN ODJEZDU ředitelce školy  Prohlášení o bezinfekčnosti. potvrzení od lékaře, kartičku pojištěnce, předají léky ( pokud je dítě bere pravidelně, popsané, označené jménem), ostatní vyplněné formuláře, sladkosti, pohledy můžete odevzdat dříve, nahlašte prosím, jestli Vaše dítě potřebuje podat Kinedryl - dostane ho ve školce.

Prohlášení -  rozpis léků - odevzdáte i za ty děti, které žádné léky neužívají, kolonku proškrtnete, všechny formuláře podepište.

 

Cena ŠvP  2200 Kč ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800.

Platbu za školu v přírodě musíme uhradit nejpozději do 24.9.2021.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 24.9.2021.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Přihlášku na školu v přírodě, kterou obdržíte na třídě, spolu s ostatními tiskopisy, donesete vyplněnou nejpozději do 24.9.2021.

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě - to budou pohledy od Vás + 1 pohled se známkou nadepsaný s adresou domů - ten nakreslíme, napíšeme a pošleme my Vám

 

 

Příchod do školky: nejpozději v 7.30hod

Odjezd na školu v přírodě v 11.00hod z aautobusového nádraží.

Odjezd ze školy v přírodě ve 13.00hod

Cesta trvá 0,5 cca hodiny. Příjezd bude cca 14.00hod na autobusové nádraží - vše ještě upřesníme.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU ( děti z Pastelkové a Krtečkové třídy) A KTERÉ V  TOMTO TÝDNU BUDOU CHODIT DO ŠKOLKY, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA PASTELKOVÉ TŘÍDĚ - info o případné změně provozu Vám podáme včas, upřesníme

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

Bublava 644, 358 01 Bublava

Informace ze školy v přírodě se pokusíme  - dle času, dávat na web každý večer, až uspíme děti. Myslete na nás:-)

 


13.10.2021  od 06:30 do 12:30

Dne 13.10.2021 pojedou předškolní děti na exkursi do Cevoh Černošín, exkurse je zdarma.

Exkurse začíná v 9.00hod.

Bližší informace - kdy přivést děti do školky, kdo potřebuje Kinedryl..upřesníme před výjezdem na exkursi, až budeme mít bližší informace.


18.10.2021  od 08:30 do 09:30

Dne 18.10.2021 přijede za dětmi divadlo Kolem. cena 45Kč + doplatek škola.

Pohádka: Hledá se kamarád.


10.11.2021  od 07:00 do 12:30

Dne 10.11.2021 pojedou děti ze Sluníčkové třídy a  Motýlkové třídy ( děti, které to zvládnou) na výlet na statek do Chebu za zvířátky.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli děti do školky na 7. hodinu, aby se děti stihly v klidu nasnídat a vzít dle potřeby Kinedryl ( ten zajistí škola) a o vhodné oblečení a obuv.

Odjezd autobusu v 8.15 hod z autobusového nádraží, začátek programu v 9.00hod.

Příjezd : po 12.hod, oběd bude o trošku  déle.

Cena: 20 Kč.hodi za vstupné 

Autobus - zdarma, pokud opět získáme dotaci na dopravu z Karlovarského kraje

Můžete dětem dát pro zvířátka mrkvičku nebo jablíčko.

Bližší informace upřesníme před výjezdem na statek

 

 


13.1.2022  od 08:30 do 09:30

Dne 13.1.2022 přijede za dětmi divadlo Kolem s pohádkou Kamarád nad zlato.

Vstupné 45 Kč + doplatek škola.