26.4.2021 - 26.5.2021  od 08:39

Jsme rády, že můžeme 26.4. otevřít celou školu a přemýšlíme, jak do dní, které nám do prázdnin zbývají, dát vše, co bychom společně všichni s dětmi chtěli prožít.

Prosíme Vás o výrobu : broučka, berušky, motýla ..( jako zápich na špejli, dřívko..), abychom si  mohli vyzdobit naši zahradu do 26.5.).

Odměny šikovné výrobce neminou.

Děkujeme a těšíme se na Vaše výrobky.


3.5.2021  od 08:00 do 14:30

Zápis do MŠ : termín 3.5.2021  od 8.00 - 14.30 hod, v ředitelně školy.

Informace k zápisu budou aktualizovány dle konkrétní situace v daném čase.

K  zápisu příjde pouze zákonný zástupce - zápis bude bez přítomnosti dětí.

S sebou si doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné si stejně jako Evidenční list vyzvednout i přímo v den zápisu nebo stáhnout z našich webových stránek z Dokumentů ke stažení.

V případě, že nebudete mít Evidenční listi vyplněný u zápisu, je možné ho donést dle domluvy, nejpozději do  10.5.2021.

 

Dny otevřených dveří - zrušeny

Prosím o důkladnou kontrolu- zda máte  formuláře dobře vyplněné, podepsané oběma zákonnými zástupci, zda  je uveden kontakt na Vás, abychom vzhledem k současné situaci zvládli co nejvíce v den zápisu.

V případě dotazů volejte : 725 729 547. Děkujeme, těšíme se na Vás.

 


19.5.2021  od 08:15 do 10:00

Dne 19.5.2021 je možné nechat dětem jako každoročně vyšetřit zdarma oči dětským očním lékařem. Souhlas s vyšetřením potvrdí rodiče podpisem.

Písemnost bude rodičům předložena k souhlasnému podpisu na jednotlivých třídách.

V případě zájmu o vyšetření mladšího sourozence, který naši mateřskou školu nenavštěvuje, žádáme o nahlášení jeho jména, narození a rodného čísla.

Vyšetření proběhne na Pastelkové třídě, čas: 8.15 hod.

Vzhledem k současné situaci prosím dbejte na všechny hygienická opatření.

Děkujeme.

 


24.5.2021 - 31.5.2021  od 07:37 do 12:00

BAREVNÝ DEN –  plán: od pondělí 31.5.2021

Prosíme rodiče, aby dětem připravili jednobarevná trička, abychom mohli uskutečnit náš barevný plán.

Krtečci : modrá trička

Motýlci : zelená trička

Pastelky: červená trička

Sluníčka: žlutá trička

Tričko prosím  podepište  a dejte do třídy – akci uskutečníme podle počasí.                                        

Děkujeme

 


1.6.2021  od 10:00 do 11:30

Dne  1.6.2021  si s dětmi dopoledne oslavíme jejich den - Den dětí.

Letos bohužel bez přítomnosti rodičů.

 


3.6.2021 - 4.6.2021  od 10:00 do 11:30

 3.6.2021- dopoledne - zmrzlinka pro děti v Truhlárně.

Všechnu tu sladkou zmrzlinovou hostinu  nám zaplatil pan Jaroslav Šindelář - majitel restaurace Na truhlárně.

Moc děkujeme.


4.6.2021  od 09:00 do 11:00

Dne 4.6.2021 se budou děti fotit - společné foto tříd.

Foto platí školka.


11.6.2021 - 12.6.2021  od 18:14 do 09:00

11.6.2021 - Kouzelná noc pro budoucí prvňáčky.

Sejdeme se v pátek  v 18.00 hod u ohně U ŠKOLKY - U PASTELKOVÉ TŘÍDY, buřty jako večeře jsou pro předškoláčky zajištěny.

V případě deště nám rodiče pouze předají děti na Krtečkové třídě.

Do doby, než si děti převezmou paní učitelky do tříd, zodpovídají za děti rodiče.

S sebou: dle možnosti spacák, který si děti můžou přinést už ráno do školky ( děti, které spacák nemají, dostanou školkové deky ), náhradní oblečení v případě ušpinění u ohně  a něco na spaní.

Snídaně na 12.6.2021 je zajištěna.

Vyzvedávání dětí v sobotu 12.6.2021 - od 8.00 - 8.30 hod.

 

 


 


14.6.2021  od 09:00 do 11:00

V pondělí příjdou za dětmi pejskové, děti se seznámí s jejich výcvikem.


18.6.2021  od 15:30 do 16:30

Pasování na školáka = loučení s budoucími prvňáčky - 18.6.2021 od 15.30hod

V ten den bude i slavnostní oběd pro předškoláky.

V případě špatného počasí se bude Pasování konat v Motýlkové třídě.

Žádáme rodiče, aby si děti - školáky i neškoláky vyzvedli nejpozději v 15.00 hod, abychom mohli  vše připravit.

V případě krásného počasí ( jiné ani neočekáváme), si děti školáky nemusíte vyzvedávat, protože vše připravíme na školní zahradě.

V tašce s dárky budou mít děti i poukázku, dejte prosím pozor, aby ji děti nevyndaly při prohlížení obsahu tašky.

Děkujeme a těšíme se moc na Vás.

 

Oblečení : slavnostní

Děti si mohou vzít školní aktovku.

 


21.6.2021  od 08:00 do 11:30

Na den 21.6.2021 plánujeme indiánskou výpravu.

Vše záleží na počasí.
Prosíme rodiče, aby dětem připravili indiánské triko ( můžete nosit od 14.6. a nechat ho na třídě).

Děkujeme

 


28.6.2021  od 09:00 do 11:00

Předškoláci z Krtečkové a Pastelkové třídy půjdou 28.6.2021 na návštěvu do ZUŠ v Habartově.


7.9.2021  od 15:00 do 16:00

Dne 7.9.2021 od 15.00hod se na třídě Čarovná pastelka koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ), které byly aktualizovány a jsou vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


14.9.2021  od 09:30 do 11:00

Dne 14.9.2021 od 9.30 hod se děti z Pastelkové a Krtečkové třídy zúčastní muzikoterapie - bubnování.

Téma: kamarádství.

 

 Cena: 2 000Kč - platí škola


4.10.2021 - 8.10.2021  od 07:00 do 14:30

Ve dnech 4.- 8.10.2021 máme objednanou školu v přírodě

v Penzionu Bublava.

 

Počet dětí je omezený, prioritně pojedou děti, pro které je školní rok 2021/2022

posledním školním rokem. Zájem můžete hlásit již nyní na třídě.

Cena: 2 200Kč

 

Informace ke škole v přírodě  budou  doplněny a upřesněny v září 2021.

 

 

Zákonní zástupci odevzdají  V DEN ODJEZDU ředitelce školy  Prohlášení o bezinfekčnosti. potvrzení od lékaře, kartičku pojištěnce, předají léky ( pokud je dítě bere pravidelně, popsané, označené jménem), ostatní vyplněné formuláře, sladkosti, pohledy můžete odevzdat dříve, nahlašte prosím, jestli Vaše dítě potřebuje podat Kinedryl - dostane ho ve školce.

Prohlášení -  rozpis léků - odevzdáte i za ty děti, které žádné léky neužívají, kolonku proškrtnete, všechny formuláře podepište.

 

Cena ŠvP  2200 Kč ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800.

Platbu za školu v přírodě musíme uhradit nejpozději do 24.9.2021.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 24.9.2021.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Přihlášku na školu v přírodě, kterou obdržíte na třídě, spolu s ostatními tiskopisy, donesete vyplněnou nejpozději do 24.9.2021.

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě - to budou pohledy od Vás + 1 pohled se známkou nadepsaný s adresou domů - ten nakreslíme, napíšeme a pošleme my Vám

 

 

Příchod do školky: nejpozději v 7.30hod

Odjezd na školu v přírodě v 11.00hod z aautobusového nádraží.

Odjezd ze školy v přírodě ve 13.00hod

Cesta trvá 0,5 cca hodiny. Příjezd bude cca 14.00hod na autobusové nádraží - vše ještě upřesníme.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU ( děti z Pastelkové a Krtečkové třídy) A KTERÉ V  TOMTO TÝDNU BUDOU CHODIT DO ŠKOLKY, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA PASTELKOVÉ TŘÍDĚ - info o případné změně provozu Vám podáme včas, upřesníme

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

Bublava 644, 358 01 Bublava

Informace ze školy v přírodě se pokusíme  - dle času, dávat na web každý večer, až uspíme děti. Myslete na nás:-)

 


13.10.2021  od 06:30 do 12:30

Dne 13.10.2021 pojedou předškolní děti na exkursi do Cevoh Černošín, exkurse je zdarma.

Exkurse začíná v 9.00hod.

Bližší informace - kdy přivést děti do školky, kdo potřebuje Kinedryl..upřesníme před výjezdem na exkursi, až budeme mít bližší informace.


18.10.2021  od 08:30 do 09:30

Dne 18.10.2021 přijede za dětmi divadlo Kolem. cena 45Kč + doplatek škola.

Pohádka: Hledá se kamarád.


10.11.2021  od 07:00 do 12:30

Dne 10.11.2021 pojedou děti ze Sluníčkové třídy a  Motýlkové třídy ( děti, které to zvládnou) na výlet na statek do Chebu za zvířátky.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli děti do školky na 7. hodinu, aby se děti stihly v klidu nasnídat a vzít dle potřeby Kinedryl ( ten zajistí škola) a o vhodné oblečení a obuv.

Odjezd autobusu v 8.15 hod z autobusového nádraží, začátek programu v 9.00hod.

Příjezd : po 12.hod, oběd bude o trošku  déle.

Cena: 20 Kč.hodi za vstupné 

Autobus - zdarma, pokud opět získáme dotaci na dopravu z Karlovarského kraje

Můžete dětem dát pro zvířátka mrkvičku nebo jablíčko.

Bližší informace upřesníme před výjezdem na statek

 

 


13.1.2022  od 08:30 do 09:30

Dne 13.1.2022 přijede za dětmi divadlo Kolem s pohádkou Kamarád nad zlato.

Vstupné 45 Kč + doplatek škola.