8.2.2021  od 10:00 do 11:00

Dne  8.2.2021 přijede za dětmi divadlo z Chebu s pohádkou Jak pejsek s kočičkou pekli dort.

Vstupné: 45 Kč


8.2.2021 - 12.2.2021  od 11:00 do 15:45

 INFORMACE  k termínu konání

 

Vzhledem k současné situaci bylo s organizátory předlyžařského výcviku dojednáno (pokud s tím budou všichni zákonní zástupci souhlasit), že se vyčká do konce února a poté se dořeší, zda budou lyžařské výcviky pro mateřské školy povoleny a pak by byl termín posunut ( sněhové podmínky by měly vydržet až do konce března).

Pokud by vláda neschválila povolení lyžařských výcviků, budou Vám hned poté vráceny finance.

Děkujeme za pochopení

Další informace najdete v sekci Škola informuje: http://www.msduhova.cz/?article_id=8624238


12.2.2021  od 06:42 do 15:00

V pátek chceme s dětmi oslavit svátek sv. Valenýna.

Dejte dětem prosím na pátek červené nebo růžové oblečení.

Děkujeme

 


17.2.2021  od 08:00 do 11:00

Prosíme rodiče, aby svým dětem na tento den připravili masku.

Maškarní si letos, vzhledem k současné situaci, oslavíme pouze s dětmi, na každé třídě zvlášť.

Maškarní bude v dopoledních hodinách.


23.2.2021 - 24.3.2021  od 10:50 do 13:28

Vyhlašujeme jarní výzvu na výrobu originálního zajíčka, fantazii se meze nekladou.

Odměny jsou připraveny pro všechny šikulky. Zajíčky - králíčky přineste až po otevření školky.

Těšíme se na Vaše výrobky.


18.3.2021  od 08:00 do 10:00

Dne 18.3.2021 se budou děti fotit - ukázka - ke shlédnutí v šatnách dětí - téma:  Přišlo jaro

Děti se budou fotit dle zájmu rodičů - prosíme nahlásit na třídě

1/2 série : 220 Kč - portrét

celá série: : 330Kč - celá postava

Pokud se budou fotit sourozenci dohromady +40 Kč.

Je možné vyfotit i sourozence, kteří nechodí do školky.

 

 

 


7.4.2021  od 08:00 do 16:00

ZÁPIS DO ZŠ:   7. + 20.4.2021

 

Rodiče, kteří si zažádali o vyšetření v PPP, či v SPC, toto nahlásí u zápisu v ZŠ.

V případě, že  jsme s Vámi konzultovali či navrhovali odklad školní docházky pro Vaše dítě, byla tato informace předána ZŠ.

 


19.4.2021 - 22.4.2021  od 07:00 do 14:30

Ve dnech 19.4.-23.4.2021

Informace budou upřesněny před školou v přírodě

Místo pobytu:Libá u Chebu

 

Pojedou pouze přihlášené děti - po domluvě s p. učitelkou na třídě.

Dětem bude ráno změřena teplota a proveden ranní zdravotní filtr.

 

Zákonní zástupci odevzdají  V DEN ODJEZDU ředitelce školy  Prohlášení o bezinfekčnosti( dostanete NOVÉ), potvrzení od lékaře (to.co máte vystavené PLATÍ), kartičku pojištěnce, předají léky ( pokud je dítě bere pravidelně, popsané, označené jménem), ostatní vyplněné formuláře, sladkosti, pohledy můžete odevzdat dříve, nahlašte, jaké dítě potřebuje podat Kinedryl - dostane ho ve školce.

Prohlášení -  rozpis léků - odevzdáte i za ty děti, které žádné léky neužívají, všechny formuláře podepište.

 

Cena ŠvP  2200 Kč ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800.

Platbu za školu v přírodě musíme uhradit nejpozději týden před příjezdem, tj. do12.4.2021

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 10.4.2021.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Přihlášku na školu v přírodě, kterou obdržíte na třídě ( pokud máte, odevzdáte tu již vyplněnou), doneste vyplněnou nejpozději do 10.4.2021.

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě - to budou pohledy od Vás + 1 pohled se známkou nadepsaný s adresou domů - ten nakreslíme, napíšeme a pošleme my Vám

 

 

Odjezd ze školy v přírodě: předpoklad:

Cesta trvá 0,5 cca hodiny. Příjezd bude cca 14.30hod na autobusové nádraží - ještě upřesníme.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU A KTERÉ V  TOMTO TÝDNU BUDOU CHODIT DO ŠKOLKY, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA PASTELKOVÉ TŘÍDĚ - info o případné změně provozu Vám podáme včas, upřesníme

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

LibaCamp škola v přírodě
(název školy nebo skupiny, dítěte)
Areál Dubina
Libá 2
351 31

Informace ze školy v přírodě se pokusíme  - dle času, dávat na web každý večer, až uspíme děti. Myslete na nás:-)

 


26.4.2021 - 26.5.2021  od 08:39

Jsme rády, že můžeme 26.4. otevřít celou školu a přemýšlíme, jak do dní, které nám do prázdnin zbývají, dát vše, co bychom společně všichni s dětmi chtěli prožít.

Prosíme Vás o výrobu : broučka, berušky, motýla ..( jako zápich na špejli, dřívko..), abychom si  mohli vyzdobit naši zahradu do 26.5.).

Odměny šikovné výrobce neminou.

Děkujeme a těšíme se na Vaše výrobky.


30.4.2021  od 05:45 do 12:00

30.4.2021 si chceme s dětmi užít čarodějnický den.

Můžete dát dětem čarodějnické oblečení, namalovat je, načesat, abychom čarodějnický den společně oslavili.

Děkujeme.

 


3.5.2021  od 08:00 do 14:30

Zápis do MŠ : termín 3.5.2021  od 8.00 - 14.30 hod, v ředitelně školy.

Informace k zápisu budou aktualizovány dle konkrétní situace v daném čase.

K  zápisu příjde pouze zákonný zástupce - zápis bude bez přítomnosti dětí.

S sebou si doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné si stejně jako Evidenční list vyzvednout i přímo v den zápisu nebo stáhnout z našich webových stránek z Dokumentů ke stažení.

V případě, že nebudete mít Evidenční listi vyplněný u zápisu, je možné ho donést dle domluvy, nejpozději do  10.5.2021.

 

Dny otevřených dveří - zrušeny

Prosím o důkladnou kontrolu- zda máte  formuláře dobře vyplněné, podepsané oběma zákonnými zástupci, zda  je uveden kontakt na Vás, abychom vzhledem k současné situaci zvládli co nejvíce v den zápisu.

V případě dotazů volejte : 725 729 547. Děkujeme, těšíme se na Vás.

 


19.5.2021  od 08:15 do 10:00

Dne 19.5.2021 je možné nechat dětem jako každoročně vyšetřit zdarma oči dětským očním lékařem. Souhlas s vyšetřením potvrdí rodiče podpisem.

Písemnost bude rodičům předložena k souhlasnému podpisu na jednotlivých třídách.

V případě zájmu o vyšetření mladšího sourozence, který naši mateřskou školu nenavštěvuje, žádáme o nahlášení jeho jména, narození a rodného čísla.

Vyšetření proběhne na Pastelkové třídě, čas: 8.15 hod.

Vzhledem k současné situaci prosím dbejte na všechny hygienická opatření.

Děkujeme.

 


1.6.2021  od 10:00 do 11:30

Dne  1.6.2021  si s dětmi dopoledne oslavíme jejich den - Den dětí.

Letos bohužel bez přítomnosti rodičů.

 


11.6.2021 - 12.6.2021  od 18:14 do 09:00

11.6.2021 - Kouzelná noc pro budoucí prvňáčky.

Sejdeme se v pátek  v 18.00 hod u ohně U ŠKOLKY - U PASTELKOVÉ TŘÍDY, buřty jako večeře jsou pro předškoláčky zajištěny.

V případě deště nám rodiče pouze předají děti na Krtečkové třídě.

Do doby, než si děti převezmou paní učitelky do tříd, zodpovídají za děti rodiče.

S sebou: dle možnosti spacák, který si děti můžou přinést už ráno do školky ( děti, které spacák nemají, dostanou školkové deky ), náhradní oblečení v případě ušpinění u ohně  a něco na spaní.

Snídaně na 12.6.2021 je zajištěna.

Vyzvedávání dětí v sobotu 12.6.2021 - od 8.00 - 8.30 hod.

 

 


 


18.6.2021  od 15:30 do 16:30

Pasování na školáka = loučení s budoucími prvňáčky - 18.6.2021 od 15.30hod

V ten den bude i slavnostní oběd pro předškoláky.

V případě špatného počasí se bude Pasování konat v Motýlkové třídě.

Žádáme rodiče, aby si děti - školáky i neškoláky vyzvedli nejpozději v 15.00 hod, abychom mohli  vše připravit.

V případě krásného počasí ( jiné ani neočekáváme), si děti nemusíte vyzvedávat, protože vše připravíme na školní zahradě.

Děkujeme a těšíme se.

 

Oblečení : slavnostní

Děti si mohou vzít školní aktovku.

 


7.9.2021  od 15:00 do 16:00

Dne 7.9.2021 od 15.00hod se na třídě Čarovná pastelka koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ), které byly aktualizovány a jsou vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


18.10.2021  od 08:30 do 09:30

Dne 18.10.2021 přijede za dětmi divadlo Kolem. cena 45Kč + doplatek škola.

Pohádka: Hledá se kamarád.


13.1.2022  od 08:30 do 09:30

Dne 13.1.2022 přijede za dětmi divadlo Kolem s pohádkou Kamarád nad zlato.

Vstupné 45 Kč + doplatek škola.