3.5.2021  od 08:00 do 14:30

Zápis do MŠ - 3.5.2021

Zápis do MŠ : termín 3.5.2021  od 8.00 - 14.30 hod, v ředitelně školy.

Informace k zápisu budou aktualizovány dle konkrétní situace v daném čase.

K  zápisu příjde pouze zákonný zástupce - zápis bude bez přítomnosti dětí.

S sebou si doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné si stejně jako Evidenční list vyzvednout i přímo v den zápisu nebo stáhnout z našich webových stránek z Dokumentů ke stažení.

V případě, že nebudete mít Evidenční listi vyplněný u zápisu, je možné ho donést dle domluvy, nejpozději do  10.5.2021.

 

Dny otevřených dveří - zrušeny

Prosím o důkladnou kontrolu- zda máte  formuláře dobře vyplněné, podepsané oběma zákonnými zástupci, zda  je uveden kontakt na Vás, abychom vzhledem k současné situaci zvládli co nejvíce v den zápisu.

V případě dotazů volejte : 725 729 547. Děkujeme, těšíme se na Vás.