19.5.2021  od 08:15 do 10:00

Vyšetření očí dětí - od 8.15 hod

Dne 19.5.2021 je možné nechat dětem jako každoročně vyšetřit zdarma oči dětským očním lékařem. Souhlas s vyšetřením potvrdí rodiče podpisem.

Písemnost bude rodičům předložena k souhlasnému podpisu na jednotlivých třídách.

V případě zájmu o vyšetření mladšího sourozence, který naši mateřskou školu nenavštěvuje, žádáme o nahlášení jeho jména, narození a rodného čísla.

Vyšetření proběhne na Pastelkové třídě, čas: 8.15 hod.

Vzhledem k současné situaci prosím dbejte na všechny hygienická opatření.

Děkujeme.