Informace pro zákonné zástupce – navýšení plateb stravného

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci zvyšování pořizovacích cen potravin, musíme bohužel od 1. 3. 2023 navýšit stravné o 8Kč na celý den.

Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zvyšují se horní hranice finančního limitu pro strávníka o cca 20%, ale snažíme se udržet cenu ještě pod horní hranicí finančního limitu.

Ceny stravného od 1. 3. 2023:

Děti ve věku do 6 let :

Dopolední svačina  -13,- Kč

Oběd  – 28,- Kč

Svačina – 10,- Kč

Celkem na den – 51,- Kč

 

Děti ve věku 7 let ( OŠD )

Dopolední svačina  – 14,- Kč

Oběd  – 30,- Kč

Svačina 11,- Kč

Celková kalkulace na den – 55,- Kč

 Stravné je účtováno včetně pitného režimu.

Děkujeme Vám za pochopení.