Informace pro rodiče (nejen) nových dětí

Informace pro rodiče (nejen) našich nových kamarádů – jak se připravit na školku?

Vstup dítěte do školky je velkým okamžikem jak pro dítě, tak i pro jeho rodiče, zákonné zástupce.

Proto si dovolím napsat několik postřehů…návodů jak na to…

Povídejte si s Vašimi dětmi o školce v dobrém, těšte se společně na nové kamarády, nové hračky, na to, jak půjdete dětem koupit nové bačkůrky, oblečení, jaké děti čekají výlety… Tím, že budete mluvit před dítětem o školce pozitivně, o důvěře k paním učitelkám, s vědomím, že o Vaše dítě bude dobře postaráno, bude nástup Vašeho dítěte do školky daleko pohodovější a dítě z Vás ucítí oporu, stejné natěšení a pomůže mu to v dobré adaptaci.

Nejdůležitější pro dítě je cítit se ve školce bezpečně.

Pokud Vám to pracovní situace dovolí, dopřejte dítěti pozvolnou adaptaci na školku a berte dítě po obědě a postupně je připravte na to, že ve školce bude spát a bude tam celý den.

Dbejte na to, aby dítě nebylo ve školce více hodin, než je opravdu třeba. Někdy bývají bohužel děti ve školce déle, než dospěláci v práci.

Nikdy nestrašte dítě školkou, nevyhrožujte mu (já Tě po obědě nevezmu, jenom když budeš hodný, počkej, tam ti ukážou…). Před dítětem nemluvte kriticky o paní učitelce a ani o Vašich vlastních špatných zkušenostech ze školky. Paní učitelky budou ty, které budou s Vaším dítětem převážnou část dne.

Zaveďte dětem klidný a pravidelný režim, který měňte minimálně.  Buďte laskaví, milí a důslední, důslednost a klid se Vám vyplatí.

Se vším, co Vás bude napadat, zajímat, s čím si nebudete vědět rady, obraťte se na paní učitelky ve třídě a vše s nimi (pokud možno bez přítomnosti dětí) proberte. Obrňte se trpělivostí při případných slzičkách, nebo vztekání. Slzičky většinou zmizí sotva odejdete ze třídy.

Seznamy dětí: to, jak budou děti rozděleny do tříd, bude na seznamech, které budou vyvěšeny na bráně 1. 9. i u dveří u vstupu do tříd

V případě, že došlo – nebo někdy dojde u Vás ke změně bydliště, zaměstnání, telefonního čísla.. atp. prosím hlaste tuto informaci vždy na třídě, vše bude nově zaznamenáno v Evidenčním listu dítěte

Platby: od 1.9.2022 – navýšení stravného o 5 Kč na den, školné: navýšení o 100Kč

  • 1000Kč jistina se platí za každé nové dítě (nejpozději do 30. 6. 2022)
  • Platba za měsíc září – lísteček s částkami dostanete v září na svých třídách – uhrazení platby do 15.dne v měsíci

Provoz na třídách – od 1. 9. 2022 – změna pracovní doby

Motýlci: 6.30 – 15.00hod – upravená pracovní doba s ohledem na děti mladší 3 let a  jejich dobré adaptace. Pan učitelky se na třídě budou překrývat. Do 6.30hod se děti scházejí (pokud je to opravdu nutné) na Sluníčkové třídě a poté budou na Motýlky převedeny, po 15.00hod budou, kdy provoz na Motýlkách končí, se děti převedou na Sluníčka.  Berte prosím ohled na věk dětí, na to, aby ve školce zůstávaly nezbytně dlouhou dobu.

Doba provozu Motýlkové třídy: 6.30 – 15.00hod bude zatím do 31.12.2022

Sluníčka, Krtečci: provoz od 5.45 – 15.45 hod

Čarovná pastelka: 6.30. – 15.45hod (do 6.30 se děti scházejí na Sluníčkové třídě)

Dokumenty školy – budou aktualizovány k 1. 9. 2022 a k načtení v šatnách dětí

Čipy na vstup do třídy – 1ks/100Kč, je možné pro rodinu zakoupit více čipů, pokud máte sourozence i na jiné třídě, je možné na čip nahrát více tříd, po ukončení docházky dítěte do MŠ Vám budou Kč za čip vráceny

Příchod nejdéle do MŠ do 8.00, pokud bude třeba si dítě vyzvednout či dovést dítě mimořádně v jiný čas (např. preventivní prohlídka), je možné se na tomto domluvit přímo na třídě, stejně tak je možný pozdní příchod (tj. po 8. 00hod) v případě nezbytnosti. Doporučujeme, aby děti chodily do MŠ nejpozději na 7.30hod, aby si stačily pohrát ještě před řízenými činnostmi.

Všechny informace najdete nejen na webu školy, ale také v šatnách dětí, prosím kontrolujte každý den.

Cokoli Vás bude dál zajímat, zodpovíme na třídní schůzce 6.9.2022.

Těšíme se na Vás 1.9.2022 ve všech třídách