INFORMACE PRO RODIČE (nejen) nově nastupujících dětí k 1.9.2024

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do školky 1.9.2024

Děkujeme za Váš zájem o naši školku a budeme se na Vás těšit v září.

Chceme, aby Vaše děti byly ve školce spokojené, šťastné a až budete opouštět školku, aby děti dosáhly maxima  svých možných dovedností, znalostí a Vy jste si řekli, že ten čas s námi strašně rychle utekl.

Chceme, aby nám tu všem bylo spolu hezky.  Jak na to, abyste zvládli nástup do školky v pohodě? 

ADAPTACE – pokud možno pozvolná co se týká celodenní docházky, pokud je to možné – docházka co nejpravidelnější, pravidelnost dětem pomáhá zvyknout si na režim, pokud je to možné, zpočátku zvolte docházku jen do oběda, je to pro adaptaci výhoda – paní učitelky na třídě Vám řeknou, co by bylo třeba  a co je pro děti nejlepší.

Nikdy dětem školkou nevyhrožujte a školkou děti nestrašte, povídejte si o tom, co je u nás čeká, kolik písniček se naučí, jaké hračky a výlety na děti čekají, jděte na procházku kolem školky. Nikdy neříkejte…vezmu Tě po obědě, jen když nebudeš plakat…školka není za trest a chození po obědě není za odměnu.

O školce, paních učitelkách mluvte vždy pozitivně, hezky, děti s námi budou trávit dlouhý čas. Pokud budete chtít cokoli probrat, domluvte si osobní schůzku, rády si na Vás uděláme čas.

Nepochybujte o Vašich dětech a učte je být chvíli bez Vás, rodičů.

Když dítěti něco slíbíte (například, že jde po obědě), dodržte to.

Učte dítě sebeobsluze, jíst lžící, kousat z krajíce, používat WC i jinde než doma, umývat si ruce, oblékat a svlékat základní oblečení, domluvit se – vyjádřit potřebu, smrkat apod. Velmi jim pomůžete získat jistotu a adaptace pro děti  bude snazší.

Do školky chodí pouze zdravé děti, hlavně u nejmladších dětí se i rýmička šíří bleskovou rychlostí a je tedy třeba vše pořádně vyležet a vyléčit. První rok ve školce je většinou velký nápor na imunitu dětí.

 Krátce před nástupem nechte dítě vybrat si v obchodě něco, co bude mít s sebou ve školce (batůžek, malou plyšovou hračku apod.).

Oslavte první den ve školce, je to velký okamžik. Zmrzlinkou, hračkou, užijte si ten první den společně.

Nikdy dítě neuplácejte za to, že do školky chodí.

Nástup do školky je velký mezník v životě dítěte – dosud bylo Vaše dítě jen s Vámi a teď je tu dalších 20 i více dětí, které jsou s někým jiným, a i když jim dospěláci pomáhají, je toho na děti hodně nového, co musí zvládnout samy bez Vás (zkuste si představit, že krmíte, oblékáte, svlékáte…20-25 dětí najednou:-)

………………………………………..

PROVOZ

PLATBY: na účet školy: 19–862709339/0800

Jistina: prosím zaplatit 2000Kč za každé nově přijaté dítě do 24.6.2024, jistina 2000Kč je uložena na účtu školy.

Stravné – vždy na začátku měsíce dostanete lístek, kde bude vypsaná částka na daný měsíc, pokud dítě nebude ve školce celý měsíc, za dny, kdy ve školce nebylo, se mu daná částka strhne v dalším měsíci. Platba nejpozději do 20.dne v měsíci.

Školné – platí se stále 500Kč, platba nejpozději do 20.dne v měsíci.

Na účet školy se platí školné, stravné, jistina, velké platby jako lyžařský a předplavecký výcvik, škola v přírodě.

„Malé“ platby jako kino, divadlo, fotografie..se platí na třídě p. učitelce

Platba (záloha za čip (1 ks – 100Kč) – platí se na třídě – proti podpisu na příjmový doklad, v případě ztráty se peníze nevrací, v případě, že potřebujete více čipů (i na více tříd), je to možné nahrát a dokoupit.

Prosíme zákonné zástupce, aby u plateb psali VŽDY i jméno dítěte, třídu, pokud se jména plátce a dítěte liší.

Příspěvek rodičů na školní rok: 600Kč, možno platit na 2 splátky:

  1. – do 24.11.2024
  2. 31.1.2025

 ………………………………………

DOKUMETACE

Evidenční list (EL) – prosím o doplnění při jakékoli změně práce, telefonu, bydliště, podpisy a kontrolu hned v září, že je v EL vše v pořádku

INFORMOVANÝ SOUHLAS, DOHODA O DOCHÁZCE ( formuláře dostanete na třídách),  dá se změnit během roku, pokud jste si zpočátku vybrali polodenní a pak přejdete na celodenní docházku ( netýká se doby adaptační). Je třeba také napsat, kdo dítě bude vyzvedávat a zda potřebujeme formulář na to, že bude vaše dítě vyzvedávat starší sourozenec.

LÉKY – pokud nějaké dítě potřebuje užívat léky, je nutné mít od lékaře písemné potvrzení, jak a kdy má dítě léky užívat.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ – na 725 729 547 – whatsapp, sms, zatelefonovat do kuchyně 352 681 407, do ředitelny 352 682 200 – ale pokud jsem u dětí, telefon nemohu zvednout a kontroluji zprávy v 8.00hod – kdo píše a odepisuji a hlásím na třídy a do kuchyně.  

PŘÍCHOD DÍTĚTE – pokud potřebujete výjimečně přijít později, nebo naopak dítě vyzvednout dříve, lze to domluvit na třídě, ale choďte nejpozději pokud možno do 7.30 hod., je to důležité pro to, aby si děti mohly pohrát ještě před řízenou činností.

OBLEČENÍ – do šaten do kapsáře dejte dětem – náhradní prádlo v igelitových sáčcích, vše podepsané, ukažte dětem, co mají ten den na sobě

JÍDLO V POLEDNE – počkejte prosím, až se děti v klidu nají a ty děti, které jdou z Motýlkové třídy po obědě, prosím, abyste chodili horem, ne kolem spodních oken třídy, jakmile Vás uvidí, děti položí lžíci a  přestanou jíst.

Všechny informace najdete na webu msduhova.cz a v šatnách dětí, i když Vám p. učitelky se snaží vše říct, každý dne si prosím načtěte, co se děje, akce si nafoťte, kontrolujte  informace v šatnách dětí.

V šatnách dětí najdete všechny dokumenty školy, které s etýkají Vás a Vašich dětí ( Školní řád, Školní vzdělávací program, Vnitřní řád školní jídelny, Směrnice o úplatě…).

Záznamy z velkých akcí dáváme na web a i ty starší záznamy najdete na našem kanále na youtube: msduhova

Rozdělení dětí do tříd: seznamy dětí budou vyvěšeny na bráně a u dveří 1.9.2024 – u vstupu do třídy

……………………………………..

SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – 10.9.2024 – kde se bude řešit zejména připravenost na základní školu, odklady školní docházky, zájem o akce – týká se zejména předškoláků (angličtinka, předlyžařský výcvik, předplavecký výcvik, škola v přírodě – zájem o školu v přírodě je třeba nahlásit hned první dny v září ( múžete už i teď :-),  aby bylo možné připravit potřebné přihlášky a podklady ke škole v přírodě).

Školní rok – tj. provoz na všech třídách začne 2.9.2024.

Informace na webu i v šatnách dětí jsou pravidelně kontrolovány a  aktualizovány, stejně tak tomu bude před začátkem nového školního roku.

TĚŠÍME SE NA VÁS .