Dotace MAS Sokolovsko o.p.s

Léto ve školce ve znamení oprav a rekonstrukce

Už v loňském roce jsme zažádali o dotaci MAS Sokolovsko o.p.s. v rámci metody CLLD – Program rozvoje venkova a čekali jsme, jestli bude žádost schválena. Jednalo se o žádost na zakoupení konvektomatu do kuchyně, oplocení a úpravu terénu nové školní zahrady, kterou jsme získali od města jako součást majetku školy, dále na zakoupení nových zahradních prvků na novou školní zahradu, výměnu lina ve třech třídách a na hlavní spojovací chodbě.

Žádost byla k naší velké radosti schválena a celková částka byla 1 500 000Kč, z toho 20% spoluúčast, 80 % dotace. Mohli jsme se vrhnout do práce. Cenové nabídky, dokumentace, realizace.…

Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se ještě opravit zeď na další spojovací chodbě a rekonstruovat přípravny u třech tříd, přece když už, tak už.

To ale nikdo nevěděl, že přijde výrazné navýšení cen, a tak se původní cena vyhoupla víc, než jsme chtěli, ale to už nebylo možné navýšit dotaci, ale bylo třeba využít financí od zřizovatele a využít fondů školy.

Díky pomoci města, našeho zřizovatele, který vše předfinancoval, jsme mohli začít, bez toho by to nešlo.  Ještě před prázdninami jsme stihli instalovat zahradní prvky, oplotit novou zahradu a upravit na ní terén, v kuchyni byl nainstalován konvektomat.

Rekonstrukce podlah a lin, nalepení koberců, rekonstrukce přípravny a chodby…to vše mohlo začít až v létě, kdy školka bude uzavřena. Musely se vyklidit třídy, přípravny, chodby, demontovat nábytek…

Ještě poslední týden prázdnin to ve školce vůbec nevypadalo, že bude hotovo a 1.9.2022 na všech třídách začne nový školní rok.

Byl to opravdu maraton, nebylo to vůbec jednoduché, ale 1.9.2022 bylo vše, tak jak má. Čisto, uklizeno, nábytek a vše ostatní bylo zase nastěhováno zpět, vše ve třídách bylo na svých místech…školka se rozsvítila do krásy.

Pan správce navíc ještě stihnul prostříhat stromy, natřít „staré“ zahradní prvky, posekat a upravit trávu na nové zahradě, kterou bylo třeba celé léto zalévat, aby zakořenila…abychom zahradu mohli společně slavnostně otevřít, rozvozil nový písek…

Zdá se Vám to neskutečné? Ano, máte pravdu, je to neskutečné…s porovnáním času…Ještě nám chybí dokončit potřebnou dokumentaci, vyúčtování, přeložení zpráv o realizaci dotace…

To, že se vše povedlo, je jen díky lidem, kteří se na realizaci dotace a všech prací s tím spojených podíleli, je za tím opravdu spousta práce, moc si toho vážím a děkuji všem za to.

S úctou Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka školy

 

Čtení ve školce

Letos v červnu jsme netrpělivě čekali, až za námi do školky přijdou prvňáčci a předvedou nám, jak se za ten rok naučili číst.

A stalo se. Přišli tři kluci a jedna holčička a byli skvělí. Přes počáteční trému a ostýchavost se skvěle rozečetli a velmi se snažili všichni čtyři ukázat, jak si s písmenky už rozumí.

Po přečtení pohádky si děti ještě společně povídaly, vyprávěly zážitky ze školy.

Bylo to milé setkání s našimi bývalými dětmi a těšíme se zase za rok, že si čtení ve školce se školáky ze základní školy zopakujeme.   Za Mateřskou školu Duhová Eva Dvořáková, ředitelka školy

Svátek dětí

Stejně jako ostatní školkové akce, tak i oslavu Dne dětí jsme plánovaly s kolegyněmi dlouho dopředu. Kolegyně přemýšlely, jak co na Dni dětí udělat, jaká stanoviště a soutěže vybereme, aby Den dětí stál za to. Počasí nám ten den přálo, plot byl vyzdoben dětskými obrázky, stanoviště byla připravena a popsána a letos poprvé, k obrovské radosti dětí, bylo možné využít nabídky malování na obličej, nebo tetování henou. Nebylo tedy nic snazšího než začít.

Vše se vyvedlo a odehrávalo v příjemné a pohodové atmosféře, děti byly nadšené, někteří dospěláci si udělali společně s dětmi piknik a opékali buřty i marshmalow… troufám si říci, že nám bylo všem spolu hezky.

Na pořádání Dne dětí je potřeba vždy velké pomoci všech našich dospěláků a patří jim za to zasloužený velký dík, protože každá pomocná ruka je důležitá a tak bych jim na tomto místě chtěla poděkovat.

Stejně tak musím poděkovat skautkám ze střediska Dýmka Habartov, které přišly nám všem dospělákům z duhové školky pomáhat a obstaraly tak několik stanovišť a šlo jim to skvěle. Káťo, Laurinko, Alice, Denisko, Niki, Anetko…moc děkujeme. A děkujeme také Vaší skautské vedoucí Veronice Cupalové.

Takové odpoledne a chvíle být spolu. To nám už dlouho chybělo a Den dětí jsme si krásně společně užili.

Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka MŠ Duhová

 

 

Dotace v duhové školce míří do finále

Jak jsem již psala minule, získali jsme dotaci z Programu pro rozvoj venkova – MAS Sokolovsko o.p.s. v rámci metody CLLD na zakoupení konvektomatu do kuchyně, oplocení a úpravu terénu nové školní zahrady, kterou jsme získali od města jako součást majetku školy, dále na zakoupení nových zahradních prvků na novou školní zahradu, výměnu lina ve třech třídách a na hlavní spojovací chodbě.

1 500 000Kč dotace s 20% spoluúčasti. Měli jsme štěstí na dodavatele, pány řemeslníky.

Podpora zřizovatele, pomoc Skautů na Dni dětí, čtení prvňáčků u nás ve škole, coby náplň partnerských smluv, díky této pomoci vše vyšlo na výbornou.

Školka a třídy s chodbami září novotou, zahrada se rozšířila do krásy k velké spokojenosti dětí, nákupem konvektomatu se ušetřila práce paní kuchařce.

Jsme za to moc rádi, že se sen, plán a celé dílo z dotace MAS Sokolovsko o.p.s. vydařilo.

Vše, o čem píšu najdete ve fotogalerii na našich webových stránkách, abyste mohli alespoň nahlédnout.

Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka MŠ Duhová