19.10.2020 - 23.10.2020  od 07:00 do 14:30

Škola v přírodě - Dvůr Stráň - první přibližné informace

Ve dnech 19.- 23.10.2020 ( termín  i místo je zajištěno, časy odjezdu a příjezdu, organizaci provozu školy v tyto dny upřesníme ) -pojedou přihlášené děti na školu v přírodě.

Žádáme zájemce o školu  v přírodě, aby to nahlásili na svých třídách.

Místo pobytu: Dvůr Stráň - Sadov

 

Cena ŠvP  2200 Kč ( zahrnuje dopravu, pobyt, stravu ), platba je převodem na účet školy: 19- 0862709339/0800 nejpozději do  30.9.2020

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit fakturu pro své zaměstnavatele, nahlásí tuto skutečnost do 23.9.2020.

Seznam potřebných informací, včetně potřebných tiskopisů, které je třeba včas dodat paní učitelce, obdrží rodiče na třídě.

 

Přihlášku na školu v přírodě, kterou obdržíte na třídě, doneste vyplněnou do nejpozději do 16.9.2020

 

Rodiče dají  3 napsané pohledy z domova bez známky - ty předáte p. uč. na třídě - to budou pohledy od Vás + 2 pohledy se známkou nadepsané s adresou domů - ty nakreslíme, napíšeme a pošleme my Vám

 

Odjezd na školu v přírodě: v 8.00 hod z autobusového nádraží.

Prosíme rodiče, aby děti přivedli do školky nejpozději v 7.00hod - kvůli snídani a PŘÍPADNĚ KINEDRYLU- PROSÍME NAHLÁSIT.. Všechny děti, které pojedou na školu v přírodě, se budou scházet na KRTEČKOVÉ  třídě.

 

AŽ V  DEN. ODJEZDU - tj. 19.10.2020  rodiče odevzdají na třídě Prohlášení, rozpis léků - i pro ty děti, které žádné léky neužívají, kartičku pojištěnce, pohledy ( ty můžete odevzdat dříve na Vaší třídě) a prosíme nahlásit, kdo z dětí potřebuje Kinedryl. Kufr přineste také na KRTEČKOVOU  třídu.

 

Odjezd ze školy v přírodě: doplníme čas příjezdu hod ze Dvora Stráň -

Cesta trvá 0,5 cca hodiny. Příjezd bude cca xxx  na autobusové nádraží.

DĚTI, KTERÉ NA ŠKOLU  V PŘÍRODĚ NEPOJEDOU A KTERÉ V  TOMTO TÝDNU BUDOU CHODIT DO ŠKOLKY, BUDOU PO CELÝ TÝDEN NA PASTELKOVÉ TŘÍDĚ - info o případné změně provozu Vám podáme včas, upřesníme

 

ADRESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ:

Stráň 6, 360 01 Sadov

Informace ze školy v přírodě se pokusíme  - dle času, dávat na web každý večer, až uspíme děti. Myslete na nás:-)