Zvláštní zápis – pro děti cizince

Současná kapacita školy je k 1.9.2022 naplněna.

Zvláštní zápis je vyhlášen na základě pokynů MŠMT. Zvláštní zápis je vyhlášen  na 2.6.2022 od 8.00-10.00hod v ředitelně školy. 

Přijímání dětí – cizinců bude vzhledem k plné kapacitě naší školy řešeno  zřizovatelem školy.