Schůzka rodičů ( nejen) předškolních dětí ( rodiče našich nových dětí nemusí)

10.9.2024  V 15.00 HOD

NA PASTELKOVÉ TŘÍDĚ

(děti budou z důvodu schůzky rodičů od 14.45 hod na Sluníčkové, případně

na Krtečkové třídě)

Program:

– příprava dětí na základní školu

– organizace školního roku – akce školy, nabídka činností pro děti, škola v přírodě,  

   plavání, lyžařský výcvik, angličtinka

– povinná docházka dětí v posledním ročníku školky

– dokumenty školy

– platby – školné, stravné, příspěvek rodičů, aj.

 

                                                                                     TĚŠÍME SE NA VÁS