Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do mateřské školy k 1.9.2024

Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov,
příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od 1.9.2024
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
2 Přijímá se od 1.9.2024
21 Přijímá se od 1.9.2024
28 Přijímá se od 1.9.2024
22 Přijímá se od 1.9.2024
27 Přijímá se od 1.9.2024
9 Přijímá se od 1.9.2024
1 Přijímá se od 1.9.2024
34 Přijímá se od 1.9.2024
6 Přijímá se od 1.9.2024
5 Přijímá se od 1.9.2024
23 Přijímá se od 1.9.2024
11 Přijímá se od 1.9.2024
35 Přijímá se od 1.9.2024
19 Přijímá se od 1.9.2024
29 Přijímá se od 1.9.2024
30 Přijímá se od 1.9.2024
20 Přijímá se od 1.9.2024
7 Přijímá se od 1.9.2024
10 Přijímá se od 1.9.2024
24 Přijímá se od 1.9.2024
15 Přijímá se od 1.9.2024
14 Přijímá se od 1.9.2024
16 Přijímá se od 1.9.2024
33 Přijímá se od 1.9.2024
13 Přijímá se od 1.9.2024
32 Přijímá se od 1.9.2024
8 Přijímá se od 1.9.2024
12 Přijímá se od 1.9.2024
3 Přijímá se od 1.9.2024

—————————-

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2024
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Duhová
Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, nepřijala k 1.9.2024 děti
evidované pod těmito registračními čísly:
17 Nepřijímá se
26 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
4 Nepřijímá se
18 Nepřijímá se
……………..

Rozhodnutí o nepřijetí si žadatel (zákonný zástupce) – vyzvedne proti podpisu

dne: 16.5.2024 od 10.00 hod do 12.00 hod. v ředitelně školy.

V případě uvolnění míst v mateřské škole bude rodič dítěte, které nebylo přijato k docházce do mateřské školy o této skutečnosti informován a dítě může být zařazeno k docházce dle zájmu zákonného zástupce.

Rozhodnutí o přijetí není ze zákona povinné vydávat, proto si ho může v případě zájmu, zákonný zástupce osobně vyžádat 16.5.202