Oznámení Rozhodnutí o přijetí – školní rok 2022/2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí do mateřské školy – dle registračních čísel

pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace.

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se podávají informace k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022 v Mateřské škole Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace týkající se těchto uchazečů:

Registrační číslo:

Registrační číslo:

1     přijato

21 přijato

2     přijato

22 přijato

3     nepřijato

23 přijato

4     přijato

24 nepřijato

5     přijato

25 nepřijato

6     přijato

26 přijato

7     nepřijato

27 přijato

8     nepřijato

28 přijato

9     přijato

29 přijato

10   přijato

30 přijato

11   nepřijato

31 přijato

12   přijato

32 přijato

13   přijato

33 přijato

14   přijato

34 přijato 

15   nepřijato

35 nepřijato

16   přijato

36 přijato 

17   nepřijato

37 přijato

18   nepřijato

38 nepřijato

19   nepřijato

39 nepřijato

20   přijato

40 přijato

Rozhodnutí o nepřijetí si žadatel (zákonný zástupce) – vyzvedne proti podpisu dne: 12.5.2022 od 10.00 hod do 12.00 hod. v ředitelně školy.

V případě uvolnění míst v mateřské škole bude rodič dítěte, které nebylo přijato k docházce do mateřské školy o této skutečnosti informován a dítě může být zařazeno k docházce dle zájmu zákonného zástupce.Rozhodnutí o přijetí není ze zákona povinné vydávat, proto si ho může v případě zájmu, zákonný zástupce osobně vyžádat, může přijít i na konzultaci 12.5.2022.

Rodiče dětí, které byly přijaty –  pošlou jistinu ve výši 1000Kč  na účet školy

19-862709339/0800, nejpozději do 30.6.2022.

Datum zveřejnění: 10.5.2022    Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka školy