26.4.2021 - 26.5.2021  od 08:39

Jsme rády, že můžeme 26.4. otevřít celou školu a přemýšlíme, jak do dní, které nám do prázdnin zbývají, dát vše, co bychom společně všichni s dětmi chtěli prožít.

Prosíme Vás o výrobu : broučka, berušky, motýla ..( jako zápich na špejli, dřívko..), abychom si  mohli vyzdobit naši zahradu do 26.5.).

Odměny šikovné výrobce neminou.

Děkujeme a těšíme se na Vaše výrobky.


3.5.2021  od 08:00 do 14:30

Zápis do MŠ : termín 3.5.2021  od 8.00 - 14.30 hod, v ředitelně školy.

Informace k zápisu budou aktualizovány dle konkrétní situace v daném čase.

K  zápisu příjde pouze zákonný zástupce - zápis bude bez přítomnosti dětí.

S sebou si doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné si stejně jako Evidenční list vyzvednout i přímo v den zápisu nebo stáhnout z našich webových stránek z Dokumentů ke stažení.

V případě, že nebudete mít Evidenční listi vyplněný u zápisu, je možné ho donést dle domluvy, nejpozději do  10.5.2021.

 

Dny otevřených dveří - zrušeny

Prosím o důkladnou kontrolu- zda máte  formuláře dobře vyplněné, podepsané oběma zákonnými zástupci, zda  je uveden kontakt na Vás, abychom vzhledem k současné situaci zvládli co nejvíce v den zápisu.

V případě dotazů volejte : 725 729 547. Děkujeme, těšíme se na Vás.

 


19.5.2021  od 08:15 do 10:00

Dne 19.5.2021 je možné nechat dětem jako každoročně vyšetřit zdarma oči dětským očním lékařem. Souhlas s vyšetřením potvrdí rodiče podpisem.

Písemnost bude rodičům předložena k souhlasnému podpisu na jednotlivých třídách.

V případě zájmu o vyšetření mladšího sourozence, který naši mateřskou školu nenavštěvuje, žádáme o nahlášení jeho jména, narození a rodného čísla.

Vyšetření proběhne na Pastelkové třídě, čas: 8.15 hod.

Vzhledem k současné situaci prosím dbejte na všechny hygienická opatření.

Děkujeme.

 


1.6.2021  od 10:00 do 11:30

Dne  1.6.2021  si s dětmi dopoledne oslavíme jejich den - Den dětí.

Letos bohužel bez přítomnosti rodičů.

 


11.6.2021 - 12.6.2021  od 18:14 do 09:00

11.6.2021 - Kouzelná noc pro budoucí prvňáčky.

Sejdeme se v pátek  v 18.00 hod u ohně U ŠKOLKY - U PASTELKOVÉ TŘÍDY, buřty jako večeře jsou pro předškoláčky zajištěny.

V případě deště nám rodiče pouze předají děti na Krtečkové třídě.

Do doby, než si děti převezmou paní učitelky do tříd, zodpovídají za děti rodiče.

S sebou: dle možnosti spacák, který si děti můžou přinést už ráno do školky ( děti, které spacák nemají, dostanou školkové deky ), náhradní oblečení v případě ušpinění u ohně  a něco na spaní.

Snídaně na 12.6.2021 je zajištěna.

Vyzvedávání dětí v sobotu 12.6.2021 - od 8.00 - 8.30 hod.

 

 


 


7.9.2021  od 15:00 do 16:00

Dne 7.9.2021 od 15.00hod se na třídě Čarovná pastelka koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ), které byly aktualizovány a jsou vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


18.10.2021  od 08:30 do 09:30

Dne 18.10.2021 přijede za dětmi divadlo Kolem. cena 45Kč + doplatek škola.

Pohádka: Hledá se kamarád.


13.1.2022  od 08:30 do 09:30

Dne 13.1.2022 přijede za dětmi divadlo Kolem s pohádkou Kamarád nad zlato.

Vstupné 45 Kč + doplatek škola.