Informace k novému školnímu roku 2021/2022 – aktualizováno 19.8.2021

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí 1.9.2021 do naší školky:

Provoz:

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce se věkové skupiny dětí velmi změnily oproti letům minulým (méně  dětí mladších 3 let, vysoký počet dětí ve věku 5/6 let), měníme pro školní rok 2021/2022 provozní dobu takto

Motýlková třída

:5.45 – 15.45hod.  tzn. stejně jako třída Krtečková a Sluníčková

6.30 – 15.45hod.  třída Čarovná pastelka – zůstává stejná. Děti, které se scházejí na Sluníčkové třídě od 5.45,hod jsou v 6.30hod převedeny na Pastelkovou třídu.

Prosíme však rodiče, aby zvážili dobu docházky dětí do mateřské školy, jejich postupnou adaptaci a domluvili se vždy s paní učitelkou na třídě, jak dítě pobyt ve školce zvládá, kdy je pro dítě vhodné, aby ve školce už bylo celý den. Chceme, aby doba strávená ve školce byla pro dítě radost a děti byly ve školce šťastné.

Platby, rozdělení dětí do tříd:

Seznamy dětí, jak budou rozděleny do tříd, budou vyvěšeny 1.9.2021 na bráně školy a u vstupu do tříd.

Prosíme  Vás ( týká se nových dětí) o zaplacení jistiny 1000Kč na účet školy 19 – 862709339/0800 do 30.6.2021.,

variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte.