Dokumenty školy – aktualizace

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že v šatnách dětí jsou aktualizované dokumenty:

Školní řád, Organizační řád a Směrnice o úplatě.

Tyto dokumenty byly aktualizovány v návaznosti na covid 19.