Sponzoři 2010

Pan PILLMAYER – výroba nových pískovišť, včetně plachet na zakrytí pískovišť

Pan TRUBAČ – platba autobusu do ZOO

Pan POSPÍŠIL – nákup hraček

Pan MAJER – zajištění minigrantu Veolia na zahradní klouzačku

Paní PAVLOVIČOVÁ – zajištění daru od firmy Lesy Loket

Pan UHLÍK – dar - televizor

Rodiče OSWALDOVI - finanční dar

Paní SLÁDKOVÁ

Paní MAJEROVÁ

Paní HOŠKOVÁ

Paní HOLUBOVÁ

Paní SÝKOROVÁ

Paní BURDOVÁ

Paní ZETTLOVÁ

Paní PŘINDIŠOVÁ

Paní MITTERPACHOVÁ