14.2.2019 - 25.4.2019  od 09:00 do 11:00

Předplavecký výcvik je z 18.4. přesunut na 25.4. a poslední hodina bude 2.5.2019

 

Předplavecký výcvik pro 25 předškolních dětí (maximální počet) - pouze pro přihlášené děti - domluvit na třídě s p. učitelkou.

 

Žádáme rodiče, aby děti přivedli do školky nejpozději do 8.hod, aby se stihly nasnídat a vzít dle požadavků rodičů Kinedryl.

Autobus odjíždí  v 9.00hod.

 

Celkem 10 hod – tj. : 

14. 2.,28.2.,7.3.,14.3.,21.3.,28.3.,4.4.,11.4.,18.4.,25.4.,2.5.

 

Platba rodičů : 700 Kč – nejpozději do 31.1.2019

 

Předpokládané platby:

cesta autobusem : předpokládaná cena: 21 000Kč

1 hodina plavání ( pouze instruktorky) : cca 630 Kč

pronájem bazénu: cca 980 Kč

Předpokládaná cena za celé plavání cca 37 100Kč

 

PLAVCI  - každý ČTVRTEK do pevného batůžku s sebou:  

igelitový sáček na mokré věci

plavky, ručník, holčičky s dlouhými vlasy upravené do copánku- culíku, zasponkované, koupací čepici, zavíratelné pitíčko.

Děti z Krtečkové třídy, které nebudou chodit na plavání, budou převedeny po ranní svačině na Pastelkovou třídu, na oběd už budou Na Krtečkové třídě.

 

 

 

 


1.4.2019  od 09:00 do 11:00

Dne 1.4.2019 se v 9.00 hod.půjdou děti podívat do ZŠ.

 


1.4.2019  od 15:00 do 16:00

Dne 1.4.2019 - schůzka rodičů dětí, které půjdou k zápisu - na Čarovné pastelce. Týká se i dětí, které měly odklad školní docházky a dětí, jejichž rodiče o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020 uvažují.

V ten den se půjdou děti podívat do školy ( v 9.00hod).

Zápis do ZŠ by měl být  8.-9.4.2019.


3.4.2019  od 09:00 do 11:00

Dne 3.4.2019 půjdou předškolní děti na exkursi do ept connector s.r.o.


8.4.2019 - 9.4.2019  od 08:00 do 16:00

Dne 8.- 9.4.2019 - zápis dětí do 1.třídy ZŠ.

Časování k zápisu - čas, kdy půjdete k zápisu nahlásíte na Vaší třídě dle tabulky ze ZŠ, kterou obdržíme ze ZŠ.

Rodiče, kteří si zažádali o vyšetření v PPP, či v SPC, toto nahlásí u zápisu v ZŠ.

 


9.4.2019 - 10.4.2019  od 08:00 do 10:00

Ve dnech 9.-10.4.2019 , v době od 8.00 - 10.00 hod , a od 14.00 - 15.00hod zveme všechny na Dny otevřených dveří do naší mateřské školy, ve kterých bude možné si prohlédnout naši školu.


24.4.2019  od 09:00 do 12:00

Dne  24.4.2019 - se děti budou fotit na tablo ( týká se předškoláků).

Oblečení na tablo máme zajištěné.

 

Fotografie: celkem 100Kč, z toho 1 ks - A5, 2 ks velikost pohlednice, platba hotově na třídě

 

 

 


2.5.2019  od 08:00 do 14:30

Zápis do MŠ : 2.5.2019 -   8.00 - 14.30 hod, v ředitelně školy. S sebou si doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné si také vyzvednout na Dnech otevřených dveří: 9. - 10.4.2019. Přihlášku si můžete také vypsat přímo při  zápisu do MŠ 2.5.2019. Aktuální žádost o přijetí ( školní rok 2019/2020 ) je možné stáhnout z Dokumentů ke stažení.

 


7.5.2019  od 14:30 do 16:30

Zveme všechny ( nejen) maminky na besídku k svátku maminek.

7.5.2019 - 14.30 -  16.30 hod

Těšíme se na Vás.


9.5.2019  od 14:30 do 16:30

Zveme všechny ( nejen) maminky na besídku k svátku maminek.

9.5.2019 - 14.30 -  cca 16.30 hod

Těšíme se na Vás.


14.5.2019  od 14:30 do 16:30

Zveme všechny ( nejen) maminky na besídku k svátku maminek.

14.5.2019 - 14.30 -  cca 16.30 hod

Těšíme se na Vás.

 

 


16.5.2019  od 14:30 do 16:30

Zveme všechny ( nejen) maminky na besídku k svátku maminek.

16.5.2019 - 14.30 -  cca 16.30 hod

Těšíme se na Vás.


17.5.2019 - 18.5.2019  od 18:00 do 09:00

17.5.2019 - Kouzelná noc pro budoucí prvňáčky.

Sejdeme se v pátek  v 18.00 hod u ohně U ŠKOLKY - U PASTELKOVÉ TŘÍDY, buřty jako večeře jsou pro předškoláčky zajištěny.

V případě deště se sejdeme na Krtečkové třídě.

Do doby, než si děti převezmou paní učitelky do tříd, zodpovídají za děti rodiče.

S sebou: dle možnosti spacák, který si děti můžou přinést už ráno do školky ( děti, které spacák nemají, dostanou školkové deky ), náhradní oblečení v případě ušpinění u ohně  a něco na spaní.

Snídaně na 18.5. je zajištěna.

Vyzvedávání dětí v sobotu 18.5.2019 v 8.30hod

 

 


 


20.5.2019 - 27.5.2019  od 15:00 do 17:00

Ve dnech 20.5. a 27.5.2019 od 15.00 hod proběhnou na Čarovné pastelce hodiny Hry na školu. Tyto hodiny povedou paní učitelky ze základní školy.

Hodiny jsou určené pro budoucí školáky i děti s odkladem školní docházky spolu s jejich rodiči. 

 


21.5.2019  od 08:00 do 16:00

21.5.2019 - celodenní výlet předškoláků do ZOO Plzeň.

Pokud se nenaplní počet nejstaršími dětmi, bude se doplňovat dětmi mladšími, které výlet zvládnou- maximální počet 40 dětí.

Příchod dětí nejpozději do školky: 7.00 hod - děti dostanou snídani. Prosíme nahlásit, které děti mají dostat Kinedryl ( je zajištěný).

S sebou: vhodné a pohodlné oblečení, pláštěnku, kšiltovku, pohodlnou obuv, 2 igelitové sáčky, kapesníčky, 2 pitíčka - ne bublinatou limo, sušenku, vše dát do pevného batohu, který vydrží zátěž a dětem nebude padat z ramen.. Ze školky budou mít děti s sebou: k obědu řízek, pití, svačinu, jablko.

Odjezd z autobusového nádraží v 8.00hod, příjezd v 16.00 na náměstí.

Cena - 360 Kč  - PLATBA NA ÚČET nejpozději do 17.5. pozdější platby nebudou akceptovány.

Děti, které do ZOO nepojedou, budou po celý den na Sluníčkové třídě.


 


23.5.2019  od 09:00 do 12:00

Dne 23.5.2019  se budou děti v 9.00 hod fotit na společnou fotografii třídy.Cena fotografie - 35 Kč. PLATBA HOTOVĚ NA TŘÍDĚ.


28.5.2019  od 14:30 do 17:00

Dne  28.5.2019  od 14.30 hod bude na školní zahradě oslava Dne dětí. Po splnění úkolů si mohou děti péct buřty.

V případě špatného počasí oslavíme Den dětí druhý den s dětmi na svých třídách.

Bližší informace budou na plakátech v šatnách dětí.


14.6.2019  od 15:30 do 16:30

Pasování na školáka = loučení s budoucími prvňáčky - 14.6.2019 od 15.30 hod.

V ten den bude i slavnostní oběd pro předškoláky.

V případě špatného počasí se bude Pasování konat v městském kulturním středisku.

Žádáme rodiče, aby si děti - školáky i neškoláky vyzvedli nejpozději v 15.00 hod, abychom mohli  vše připravit, v případě špatného počasí navozit vše do MKS.

V případě krásného počasí ( jiné ani neočekáváme) si děti nemusíte vyzvedávat, protože vše připravíme na školní zahradě.

Děkujeme

 

Oblečení : slavnostní

Děti si mohou vzít školní aktovku.

 


10.9.2019 - 31.5.2019  od 09:00 do 11:00

.Dne 10.9.2019 se předškolní děti zúčastní  " Dne otevřených dveří"  v ZUŠ.

 


11.9.2019  od 15:00 do 16:00

Dne 11.9.2019 od 15.00hod se na Pastelkové třídě koná třídní schůzka rodičů, na které budou rodiče seznámeni s  dokumenty školy, organizací školního roku, financováním, s organizací školy v přírodě, nabídkou aktivit při škole - plavání, lyžařský výcvik, angličtinka...

Rodiče budou seznámeni i s informacemi i z MŠMT- např. povinnou docházkou dětí v posledním ročníku mateřské školy ( včetně dětí s odkladem školní docházky), povinným omlouváním dětí atd.

Dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program aj. ) budou k 1.9.2018 aktualizovány a poté vyvěšeny v šatnách dětí.

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.


26.3.2020  od 09:30 do 10:40

Dne  26.3.2020 půjdou děti do MKS na divadelní představení divadla Letadlo- pohádka Jaro.

Cena:35 Kč, od 9.30 hod.